Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie został utworzony Uchwałą Nr 6/10/98 Zarządu Powiatu w Bytowie z dnia 22 grudnia 1998 r.

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie wykonuje obowiązki Zarządu Powiatu bytowskiego w szczególności w zakresie planowania, budowy, przebudowy, utrzymania i ochrony dróg powiatowych określone szczegółowo w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami);

Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie administruje i zarządza drogami powiatowymi od dnia 1 stycznia 1999 roku - na terenie powiatu bytowskiego obejmującym 10 gmin:

 

  • Bytów
  • Lipnica
  • Miastko
  • Parchowo
  • Borzytuchom
  • Studzienice
  • Czarna Dąbrówka
  • Trzebielino
  • Kołczygłowy
  • Tuchomie

 

o łącznej długości 614,8 km

w tym:

zamiejskie 601,45 km

miejskie      13,35 km

 

Pod naszą kontrolą znajduje się: 31 obiekty mostowe.