Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok

Załączniki:

  • Plan postępowań na rok 2021.pdf 
  • Aktualizacja planu z dn. 05.03.2021 r..pdf