DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP NAZWA_PODMIOTU.

Data publikacji strony internetowej: 2004-03-11.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-25.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymieniony poniżej:
 1. nie wszystkie elementy aplikacji np: tabele, komunikaty, są dostępne z poziomu klawiatury
 2. niektóre z elementów znajdujące się na stronie mogą być nieobsługiwane przez czytniki ekranów
 3. mogą zdarzyć się sytuację, że niektóre z nagłówków nie zachowują odpowiedniej struktury hierarchicznej
 4. zamieszczone w serwisie dokumenty w formie plików PDF nie są w całości dostępne cyfrowo
 5. część z opublikowanych na stronie zdjęć nie posiada tekstu alternatywnego
 6. nie wszystkie akcje powodujące zmianę danych posiadają mechanizm potwierdzający

Z uwagi na ograniczenia systemu:

 1. nie jest możliwa samodzielna zmiana odstępu między akapitami, wierszami, słowami czy literami
 2. niektóre z elementów systemu wykorzystywane do tworzenia serwisu (takie jak np: zewnętrzne biblioteki), a co za tym idzie pełnione przez nie funkcjonaności mogą nie spełniać standardów dostępności cyfrowej
 3. nie wszystkie elementy zamieszczone na stronie posiadają odpowiedni kontrast

Wyłączenia:

 1. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 2. aplikacja nie zawiera materiałów audiowizualnych

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Aneta Domaros (e-mail: a.domaros@zdpbytow.pl, tel. 59 822 25 29). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Link do strony internetowej: Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna Zarządu Dróg Powiatowych mieści się przy ulicy Leśnej 1 w Bytowie. Znajdują się tu dwa budynki:

 1. Budynek administracyjny (A),
 2. Budynek socjalno – magazynowy (B).

Odział terenowy Zarządu Dróg Powiatowych mieści się przy ulicy Kujawskiej 13 w Miastku. Składa się z jednego budynku:

 1. Biurowo – magazynowego (C).

Budynek A – niedostępny dla osób poruszających się na wózkach. Dopuszcza się możliwość wstępu z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Miejsce postojowe dla niepełnosprawnych w przygotowaniu – miejsce postojowe wspólne dla budynku A i B. Brak podjazdu do budynku. Przy drzwiach zamontowany jest wideodomofon zapewniający kontakt osobom ze szczególnymi potrzebami z sekretariatem. Pracownik sekretariatu udziela informacji o miejscu obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Schemat pomieszczeń umieszczony został na tablicy ogłoszeń na klatce schodowej. Wejście do siedziby ZDP w Bytowie jest oznakowane, znajduje się na ścianie budynku administracyjnego od strony ulicy Leśnej. Do siedziby ZDP w Bytowie można dojechać od ulicy Szosa Miastecka (DK nr 20) lub od ulicy Generała Sucharskiego w Bytowie (DW nr 212).

Budynek B – dostosowany dla osób poruszających się na wózkach, wejście do budynku wyposażone jest w dwuskrzydłowe, częściowo przeszklone drzwi oraz podjazd dostosowany dla osób poruszających się na wózkach, udostępniono toaletę dla osób niepełnosprawnych. Dopuszcza się możliwość wstępu z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Pomieszczenie Kierownika Obwodu Drogowego nr 1 przeznaczone do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Budynek posiada dodatkowe wyjścia (z korytarza głównego, poprzez halę garażową i przez kotłownię). Schemat pomieszczeń w budynku znajduję się w korytarzu, przed wejściem do biura Kierownika Obwodu Drogowego nr 1. Miejsce postojowe dla niepełnosprawnych w przygotowaniu – miejsce postojowe wspólne dla budynku A i B. Wejście do budynku oznaczone tablicą informacyjną. Do budynku B  można dojechać od ulicy Szosa Miastecka (DK nr 20) lub od ulicy Generała Sucharskiego w Bytowie (DW nr 212).

Budynek C - niedostępny dla osób poruszających się na wózkach. Dopuszcza się możliwość wstępu z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Brak wyznaczonego miejsca postojowego. Brak podjazdu do budynku - budynek parterowy z jednym stopniem. Wejście do budynku oznaczone tablicą informacyjną. Dodatkowe wyjście możliwe poprzez hale garażowo-warsztatową. Schemat pomieszczeń umieszczony został w korytarzu głównym. Dojazd możliwy od ulicy Kazimierza Wielkiego (DK nr 20) oraz od miejscowości Pasieka. Przy wjeździe na teren Obwodu Drogowego znajduje się tablica informująca o oddziale terenowym w Miastku.

Aplikacje mobilne

Brak

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

» Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora [PDF]