2022 rok

Załączniki:

  • Bilans.pdf 
  • Rachunek zysków i start.pdf 
  • Zestawienie zmian.pdf 
  • Informacja dodatkowa.pdf