Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00005-65151-UM1100184/16 zawarta w dniu 21.09.2016r. w Gdańsku, pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego a Powiatem Bytowskim - Beneficjentem.

Realizowana operacja: Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G na odcinku Kozy - Kozin - DW nr 212.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Poprawa warunków technicznyh w Gminie Czarna Dąbrówka poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1193G na długości 3,129 km.

Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe "DROMOS" Sp. z o.o., ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy

Wykonawca usług (nadzór inwestorski): Nadzory - Branża Drogowa Zdzisław Mikołajczyk, ul. Fiołkowa 11/2, 77-100 Bytów

Koszt realizacji operacji: 2 900 692,61 zł

Montaż finansowy operacji:

- pomoc ze środków "EFRROW" w formie refundacji (63,63%): 1 845 710,71 zł

- Gmina Czarna Dąbrówka: 527 490,95 zł

- wkład własny Powiatu Bytowskiego: 527 490,95 zł

 Termin realizacji robót: do 10.11.2017r.