Umowa o dofinansowanie Nr 00196-6523.2-SW1110321/18 zawarta w dniu 18.12.2018 r. w Gdańsku pomiędzy Województwem Pomorskim a Powiatem Bytowskim.

 

Tytuł projektu:

„Modernizacja szlaków turystycznych towarzyszącym szlakom wodnym, polegająca na remoncie ścieżek rowerowych na odcinku Łupawsko – Jasień” 

 

Cel projektu: rozwój infrastruktury turystycznej wykorzystującej atuty środowiska na obszarach powiązanych z rybactwem poprzez modernizację 3 szlaków turystycznych.

 Planowane efekty: liczba rozbudowanych, zmodernizowanych szlaków turystycznych oraz liczba wspartych projektów dot. infrastruktury towarzyszącej szlakom wodnym w liczbie 1 obiekt, poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru RLGD PB, wzrost liczby turystów a co za tym idzie również wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty, zrównoważony rozwój infrastruktury turystycznej RLGD PB oraz wsparcie działań pro-środowiskowych, zrównoważony rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej powiązane z rybactwem lub wodą.

 

Wartość robót wynosi: 1.012.996,96 zł

W tym wysokość wkładu:

Unii Europejskiej – 220.828,00 zł

Nadleśnictwa Bytów – 50.000,00 zł

Gminy Czarna Dąbrówka – 371.084,48 zł

Powiatu Bytowskiego – 371.084,48 zł

 

Wykonawca dokumentacji: RABUD Roman Jankowski, ul. Długa 6 m. 39, 77-200 Miastko

Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe "DROMOS" Sp. z o.o., ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy

Wykonawca usług (nadzór inwestorski): Nadzory Drogowe Konrad Główczewski, ul. Styp - Rekowskiego 54, 77-100 Bytów

Termin realizacji robót: do 17.05.2019 r.

Przedmiotem oparacji jest modernizacja infrastruktury towarzyszącej szlakom wodnym poprzez remont szlaków turystycznych w ciągu drogi powiatowej nr 1756G na odcinku Łupawsko – Jasień. W skład robót wchodzi wykonanie remontu istniejących szlaków turystycznych na długości L = 2,847 km.

Szlaki turystyczne przebiegają na działkach ewidencyjnych nr: 2/1, 2/2, 34, 56, 58/2 – obręb Łupawsko i 3/3, 195/2 – obręb Jasień.

Zamówienie obejmuje: