Załączniki:

  • Bilans.pdf 
  • Informacja dodatkowa.pdf 
  • Rachunek zysków i strat jednostki.pdf 
  • Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf