Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych
w Bytowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Sprzedaż drewna
Sprawozdania finansowe
2018 rok
2019 rok
Jak załatwić sprawę
zajęcie pasa drogowego
zezwolenie na umieszczenie urządzeń
zezwolenie na zjazd
uzgodnienie organizacji ruchu
zgłoszenie szkody
wycinka drzew
Inwestycje
współfinansowane z projektów rządowych FDS
współfinansowane z projektów unijnych ZOPRR
współfinansowane z projektów unijnych RPO na lata 2007-2013
współfinansowane z projektów unijnych NPPDL 2008-2011
współfinansowane z projektów unijnych NPPDL 2012-2015
współfinansowane z projektów unijnych PROW na lata 2014-2020
współfinansowane z projektów unijnych PO Rybactwo i Morze
Zestawienie wykonanych inwestycji
Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Kontrola zarządcza
Kodeks etyki
Zarządzenie
Raporty
Dane podstawowe
Koronawirus - komunikat
Statut
Przedmiot działalności
Wykaz stanowisk
Kontakt
Wykaz dróg i mostów
Zamówienia publiczne
Aukcje
Postępowania w trybie podstawowym
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok
Zamówienia do 130 000 zł
RODO
RODO
Nabór pracowników
Zimowe utrzymanie dróg
ZUD
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
Informacja za 2019 rok
Archiwum
Rok 2019
Rok 2020
Archiwum ogłoszeń
Rok 2018

                                                                                 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00066-65151-UM1100184/16 zawarta w dniu 21.09.2016r. w Gdańsku, pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego a Powiatem Bytowskim - Beneficjentem.

Realizowana operacja: Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Dolno - Trzebielino.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Poprawa warunków technicznyh w Gminie Trzebielino poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1167G na długości 0,99 km.

Wykonawca dokumentacji: Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Maciej Rybarczyk, ul. Bursztynowa 14, 77-100 Bytów

Wykonawca robót budowlanych: "LEMAR" Leszek Bigus, 77-132 Niezabyszewo 73c

Wykonawca usług (nadzór inwestorski): Nadzory Drogowe Konrad Główczewski, ul. Styp - Rekowskiego 54, 77-100 Bytów

Koszt realizacji operacji: 439 907,84 zł

Montaż finansowy operacji:

- pomoc ze środków "EFRROW" w formie refundacji: 264 546,00 zł

- Gmina Trzebielino: 87 680,92 zł

- wkład własny Powiatu Bytowskiego: 87 680,92 zł

 Termin realizacji robót: do 10.07.2017r.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Zakres robót Dolno.doc272,50 kB
Autor dokumentu: Kamila Kwidzińska
Udostępnił: Janusz Mortas (2017-04-03, godz. 11:14)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2017-11-13, godz. 09:18)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1293331