Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych
w Bytowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
Informacja za 2019 rok
Sprawozdania finansowe
2018 rok
Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie
Kontakt
Wykaz dróg i mostów
Zamówienia publiczne
przetarg nieograniczony
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
Zamówienia do 30 000 euro
O nas
o jednostce
kadra
RODO
Nabór pracowników
Informacja o wyniku naboru
Uchwały
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
w sprawie wporowadzenia kodeksu etyki pracowników samorządowych w ZDP Bytów
Wzory druków
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie robót
Zimowe utrzymanie dróg
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2018/2019
OŚWIADCZENIA
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie za rok 2018
AUKCJE
Sprzedaż drewna
Sprzedaż sprzętu
INWESTYCJE w ramach ZOPRR
Przebudowa drogi powiatowej nr 1720G, DP 1714G − Wałdowo - Piaszczyna
Przebudowa drogi powiatowej nr 1704G, Zielin - Starkowo - Cetyń
Przebudowa ulicy ulicy powiatowej nr 1798G Styp-Rekowskiego w Bytowie
INWESTYCJE z EFRR w ramach RPO WP 2007-2013
Przebudowa drogi powiatowej nr 1780G na odcinku Udorpie - Studzienice
INWESTYCJE W RAMACH NPPDL 2008-2011
Remont ul. Szarych Szeregów w Bytowie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia
Przebudowa ulicy Kochanowskiego i Prostej wraz z mostem na rzece Bytowa w Bytowie
Przebudowa ulic Kaszubskiej, Małopolskiej i Sikorskiego w Miastku - etap I
Przebudowa drogi powiatowej nr 1198G na odcinku Radusz - Kołczygłowy
INWESTYCJE W RAMACH NPPDL - ETAP II - BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ 2012 - 2015
Przebudowa drogi powiatowej nr 1711G na odcinku Miastko - Wołcza Wielka - Etap II
INWESTYCJE W RAMACH PROW na lata 2014-2020
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G Kozy-Kozin-DW nr 212 - etap I
Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Dolno-Trzebielino
INWESTYCJE W RAMACH PO "RYBACTWO I MORZE"
Modernizacja szlaków turystycznych towarzyszącym szlakom wodnym, polegająca na remoncie ścieżek rowerowych na odcinku Łupawsko - Jasień
Archiwum
Rok 2019
Archiwum ogłoszeń
Sprzedaż sprzętu
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2015/2016
Rok 2018
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie o aukcji (II przetargu ustnym) na sprzedaż drewna
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-11-12 14:00:55
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie o aukcji (II przetargu ustnym) na sprzedaż drewna
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-11-12 14:00:02
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie o aukcji (przetragu ustnym) na sprzedaż drewna
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-11-12 13:58:25
Typ zmianModyfikacja
DokumentZbycie drewna w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1730G Trzebiatkowa - Ciemno, na terenie gminy Tuchomie, w ilości 61 sztuk.
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-11-12 13:57:45
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie o aukcji (przetragu ustnym) na sprzedaż drewna
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-11-04 14:42:35
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie o aukcji (przetragu ustnym) na sprzedaż drewna
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-11-04 14:40:58
Typ zmianPublikowanie
DokumentZbycie drewna w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1730G Trzebiatkowa - Ciemno, na terenie gminy Tuchomie, w ilości 61 sztuk.
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-11-04 14:35:05
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentZbycie drewna w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1730G Trzebiatkowa - Ciemno, na terenie gminy Tuchomie, w ilości 61 sztuk.
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-11-04 14:33:18
Typ zmianModyfikacja
DokumentII Aukcja na sprzedaż drewna opałowgo i użytkowego różnych gatunków drzew pozyskanych z wycinki drzew przydrożnych
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-11-04 14:30:21
Typ zmianPublikowanie
DokumentPrzebudowa drogi powiatowej nr 1746G DW nr 212 Osusznica - Upiłka
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-10-11 11:48:12
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentPrzebudowa drogi powiatowej nr 1746G DW nr 212 Osusznica - Upiłka
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-10-11 11:25:41
Typ zmianPublikowanie
DokumentOdbudowa drogi powiatowej nr 1761G na odcinku Osława Dąbrowa - Studzienice w km 15+000 - 17+446 oraz 1780G na odcinku Studzienice - Sominy
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-09-27 07:29:07
Typ zmianModyfikacja
DokumentOdbudowa drogi powiatowej nr 1761G na odcinku Osława Dąbrowa - Studzienice w km 15+000 - 17+446 oraz 1780G na odcinku Studzienice - Sominy
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-09-27 07:27:55
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOdbudowa drogi powiatowej nr 1761G na odcinku Osława Dąbrowa - Studzienice w km 15+000 - 17+446 oraz 1780G na odcinku Studzienice - Sominy
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-09-27 07:08:35
Typ zmianPublikowanie
DokumentDostawa soli drogowej
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-09-06 14:33:25
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentDostawa soli drogowej
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-09-06 14:18:31
Typ zmianPublikowanie
DokumentUsługi w zakresie zud i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020 oraz 2020/2021 na terenie powiatu bytowskiego - Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie gminy Miastko, z bazą w Miastku (III przetarg nieogr)
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-09-04 14:06:39
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentUsługi w zakresie zud i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020 oraz 2020/2021 na terenie powiatu bytowskiego - Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie gminy Miastko, z bazą w Miastku (III przetarg nieogr)
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-09-04 13:57:14
Typ zmianPublikowanie
DokumentUsługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020 oraz 2020/2021 na terenie powiatu bytowskiego (II przetarg nieograniczony)
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-08-22 13:12:15
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentUsługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020 oraz 2020/2021 na terenie powiatu bytowskiego (II przetarg nieograniczony)
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-08-22 13:06:10
Typ zmianPublikowanie
DokumentUsługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020 oraz 2020/2021 na terenie powiatu bytowskiego
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-07-29 12:26:24
Typ zmianModyfikacja
DokumentUsługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020 oraz 2020/2021 na terenie powiatu bytowskiego
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-07-29 12:17:14
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentUsługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020 oraz 2020/2021 na terenie powiatu bytowskiego
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-07-29 12:16:57
Typ zmianPublikowanie
DokumentPoprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1193G na odcinku Kozy - Mikorowo
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-06-07 11:29:42
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentPoprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1193G na odcinku Kozy - Mikorowo
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-06-07 10:50:17
Typ zmianPublikowanie
DokumentPrzebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1746G w miejscowości Osusznica (II przetarg nieograniczony)
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-06-06 14:55:43
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentPrzebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1746G w miejscowości Osusznica (II przetarg nieograniczony)
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-06-06 14:45:57
Typ zmianPublikowanie
DokumentPoprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1724G na odcinku Łubno - Nowe Huty
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-05-27 12:34:21
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentPoprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1724G na odcinku Łubno - Nowe Huty
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-05-27 12:15:08
Typ zmianModyfikacja
DokumentOdbudowa drogi powiatowej nr 1772G w miejscowości Mądrzechowo w km 1+324 - 1+624 oraz odbudowa drogi powiatowej nr 1777G na odcinku Lipuszek - Koźlice w km 5+318 - 8+862
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-05-24 10:30:30
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-05-23 09:15:38
Typ zmianPublikowanie
DokumentOdbudowa drogi powiatowej nr 1772G w miejscowości Mądrzechowo w km 1+324 - 1+624 oraz odbudowa drogi powiatowej nr 1777G na odcinku Lipuszek - Koźlice w km 5+318 - 8+862
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-05-22 12:41:57
Typ zmianModyfikacja
DokumentOdbudowa drogi powiatowej nr 1772G w miejscowości Mądrzechowo w km 1+324 - 1+624 oraz odbudowa drogi powiatowej nr 1777G na odcinku Lipuszek - Koźlice w km 5+318 - 8+862
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-05-22 12:41:47
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOdbudowa drogi powiatowej nr 1772G w miejscowości Mądrzechowo w km 1+324 - 1+624 oraz odbudowa drogi powiatowej nr 1777G na odcinku Lipuszek - Koźlice w km 5+318 - 8+862
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-05-22 12:25:43
Typ zmianPublikowanie
DokumentPrzebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1746G w miejscowości Osusznica
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-05-16 14:20:11
Typ zmianModyfikacja
DokumentPrzebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1746G w miejscowości Osusznica
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-05-16 13:12:19
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentPrzebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1746G w miejscowości Osusznica
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-05-16 13:11:14
Typ zmianPublikowanie
DokumentAukcja na zbycie drewna w ciągu dróg powiatowych nr 1726G i 1768G
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-05-15 12:14:05
Typ zmianModyfikacja
DokumentAukcja na zbycie drewna w ciągu dróg powiatowych nr 1726G i 1768G
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-05-15 12:13:29
Typ zmianModyfikacja
DokumentII Aukcja na sprzedaż drewna opałowgo i użytkowego różnych gatunków drzew pozyskanych z wycinki drzew przydrożnych
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-05-15 12:11:52
Typ zmianModyfikacja
DokumentII Aukcja na sprzedaż drewna opałowgo i użytkowego różnych gatunków drzew pozyskanych z wycinki drzew przydrożnych
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-05-15 12:11:42
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-05-10 12:29:25
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-05-10 12:25:26
Typ zmianPublikowanie
DokumentOdbudowa drogi powiatowej nr 1934G na odcinku granica powiatu kartuskiego - Sumin - granica powiatu kościerskiego
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-05-10 12:14:19
Typ zmianModyfikacja
DokumentOdbudowa drogi powiatowej nr 1934G na odcinku granica powiatu kartuskiego - Sumin - granica powiatu kościerskiego
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-05-10 12:00:09
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOdbudowa drogi powiatowej nr 1934G na odcinku granica powiatu kartuskiego - Sumin - granica powiatu kościerskiego
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-05-10 11:59:36
Typ zmianModyfikacja
Dokumentkadra
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-05-09 09:25:14
Typ zmianPublikowanie
DokumentII Aukcja na sprzedaż drewna opałowgo i użytkowego różnych gatunków drzew pozyskanych z wycinki drzew przydrożnych
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-05-08 13:19:45
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentII Aukcja na sprzedaż drewna opałowgo i użytkowego różnych gatunków drzew pozyskanych z wycinki drzew przydrożnych
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-05-08 13:18:34
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-04-29 09:02:21
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-04-29 09:02:06
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-04-29 09:01:43
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-04-25 14:05:00
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-04-25 14:02:37
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-04-25 14:01:24
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-04-25 14:01:12
Typ zmianPublikowanie
DokumentOdbudowa drogi powiatowej nr 1757G na odcinku Jasień - Nowa Wieś - Bawernica - Chośnica - Parchowo
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-04-24 10:15:37
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOdbudowa drogi powiatowej nr 1757G na odcinku Jasień - Nowa Wieś - Bawernica - Chośnica - Parchowo
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-04-24 10:06:57
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-04-12 13:21:33
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-04-12 13:21:15
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-04-12 13:19:59
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-04-12 13:18:16
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-04-12 13:18:04
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-04-12 13:12:07
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-04-12 13:11:18
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-04-12 13:10:09
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-04-12 13:09:45
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-04-12 13:09:35
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-04-12 13:09:17
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-04-12 13:03:25
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-04-12 13:02:46
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-04-12 13:01:35
Typ zmianPublikowanie
DokumentZapytanie ofertowe - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: "Modernizację infrastruktury towarzyszącej szlakom wodnym poprzez remont szlaków turystycznych na odcinku Łupawsko - Jasień
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-02-26 13:16:05
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentZapytanie ofertowe - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: "Modernizację infrastruktury towarzyszącej szlakom wodnym poprzez remont szlaków turystycznych na odcinku Łupawsko - Jasień
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-02-26 13:14:35
Typ zmianPublikowanie
DokumentDostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-02-15 10:55:27
Typ zmianModyfikacja
DokumentDostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-02-15 10:52:30
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentDostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-02-15 10:52:19
Typ zmianPublikowanie
DokumentUsługi sprzętowe
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-02-14 09:44:03
Typ zmianModyfikacja
DokumentUsługi sprzętowe
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-02-14 09:38:05
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentUsługi sprzętowe
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-02-14 09:37:12
Typ zmianModyfikacja
DokumentOświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-02-01 13:39:01
Typ zmianModyfikacja
DokumentOświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie za rok 2015
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-02-01 13:38:09
Typ zmianModyfikacja
DokumentOświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie za rok 2017
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-02-01 13:37:51
Typ zmianPublikowanie
DokumentModernizacja infrastruktury towarzyszącej szlakom wodnym poprzez remont szlaków turystycznych na odcinku Łupawsko - Jasień
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-02-01 13:18:23
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentModernizacja infrastruktury towarzyszącej szlakom wodnym poprzez remont szlaków turystycznych na odcinku Łupawsko - Jasień
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-02-01 13:09:20
Typ zmianPublikowanie
DokumentOświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-01-21 13:19:44
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-01-21 13:17:17
Typ zmianPublikowanie
DokumentRaport z monitoringu kodeksu etycznego dokonanego w oparciu o wyniki ankiet skierowanych do społecz\ności lokalnej za rok 2018
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-01-16 13:49:23
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentRaport z monitoringu kodeksu etycznego dokonanego w oparciu o wyniki ankiet skierowanych do społecz\ności lokalnej za rok 2018
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-01-16 13:46:58
Typ zmianPublikowanie
DokumentAukcja na zbycie drewna w ciągu dróg powiatowych nr 1726G i 1768G
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-01-14 14:53:47
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentAukcja na zbycie drewna w ciągu dróg powiatowych nr 1726G i 1768G
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-01-14 14:52:10
Typ zmianPublikowanie
DokumentPlan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-01-14 14:39:53
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentPlan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-01-14 14:38:46
Typ zmianModyfikacja
DokumentPlan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
UżytkownikJanusz Mortas
Data2019-01-14 14:35:23
Typ zmianPublikowanie
DokumentZimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2018/2019
UżytkownikJanusz Mortas
Data2018-12-21 08:17:49
Typ zmianModyfikacja
DokumentZimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2018/2019
UżytkownikJanusz Mortas
Data2018-12-21 08:17:35
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentZimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2018/2019
UżytkownikJanusz Mortas
Data2018-12-21 08:17:13
Typ zmianPublikowanie
DokumentInformacja w sprawie skróconego czasu pracy
UżytkownikJanusz Mortas
Data2018-12-14 14:31:29
Typ zmianModyfikacja
DokumentInformacja w sprawie skróconego czasu pracy
UżytkownikJanusz Mortas
Data2018-12-14 14:31:22
Typ zmianPublikowanie
DokumentInformacja w sprawie skróconego czasu pracy
UżytkownikJanusz Mortas
Data2018-12-14 14:29:49

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1102973