Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych
w Bytowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
Informacja za 2019 rok
Sprawozdania finansowe
2018 rok
Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie
Kontakt
Wykaz dróg i mostów
Zamówienia publiczne
przetarg nieograniczony
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
Zamówienia do 30 000 euro
O nas
o jednostce
kadra
RODO
Nabór pracowników
Informacja o wyniku naboru
Uchwały
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
w sprawie wporowadzenia kodeksu etyki pracowników samorządowych w ZDP Bytów
Wzory druków
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie robót
Zimowe utrzymanie dróg
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2018/2019
OŚWIADCZENIA
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie za rok 2018
AUKCJE
Sprzedaż drewna
Sprzedaż sprzętu
INWESTYCJE w ramach ZOPRR
Przebudowa drogi powiatowej nr 1720G, DP 1714G − Wałdowo - Piaszczyna
Przebudowa drogi powiatowej nr 1704G, Zielin - Starkowo - Cetyń
Przebudowa ulicy ulicy powiatowej nr 1798G Styp-Rekowskiego w Bytowie
INWESTYCJE z EFRR w ramach RPO WP 2007-2013
Przebudowa drogi powiatowej nr 1780G na odcinku Udorpie - Studzienice
INWESTYCJE W RAMACH NPPDL 2008-2011
Remont ul. Szarych Szeregów w Bytowie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia
Przebudowa ulicy Kochanowskiego i Prostej wraz z mostem na rzece Bytowa w Bytowie
Przebudowa ulic Kaszubskiej, Małopolskiej i Sikorskiego w Miastku - etap I
Przebudowa drogi powiatowej nr 1198G na odcinku Radusz - Kołczygłowy
INWESTYCJE W RAMACH NPPDL - ETAP II - BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ 2012 - 2015
Przebudowa drogi powiatowej nr 1711G na odcinku Miastko - Wołcza Wielka - Etap II
INWESTYCJE W RAMACH PROW na lata 2014-2020
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G Kozy-Kozin-DW nr 212 - etap I
Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Dolno-Trzebielino
INWESTYCJE W RAMACH PO "RYBACTWO I MORZE"
Modernizacja szlaków turystycznych towarzyszącym szlakom wodnym, polegająca na remoncie ścieżek rowerowych na odcinku Łupawsko - Jasień
Archiwum
Rok 2019
Archiwum ogłoszeń
Sprzedaż sprzętu
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2015/2016
Rok 2018

DokumentOdwiedzin
kontakt - adres18291
wykaz ulic3146
wykaz dróg6477
Brak wyników2142
nasza jednostka9999
uchwała nr Nr XIX/101/2004 Rady Powaitu Bytowskiego z dnia 9.08.2004 r. w sprawie wysokości opłat2383
wykaz mostów3618
kadra11344
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego - wersja tylko do pobrania1347
Przebudowa drogi powiatowej nr 1720G, DP 1714G − Wałdowo - Piaszczyna7633
Przebudowa drogi powiatowej nr 1704G, Zielin - Starkowo - Cetyń7214
zimowe utrzymanie dróg powitowych 2005-2006173
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1726G z drogą gminną Nr182069G w miejscowości Tuchomko3476
sezon 2006/20072335
brak informacji o zawarciu umów2459
Zakup materiałów bitumicznych do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2007 roku23
Wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2007 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie7
Wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2007 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku 6
Dostawa kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2007 roku10
brak ogłoszeń o przetargach9378
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - sezon 2007-2008137
opis6458
Sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku wg potrzeb w 2009 roku1668
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasach dróg powiatowych na terenie gmin: Miastko, Trzebielino, Kołczygłowy1872
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasach dróg powiatowych na terenie gmin: Borzytuchom, Lipnica, Tuchomie, Bytów, Studzienice, Czarna Dąbrówka1760
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2009 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie2057
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2009 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku1850
Przetarg nieograniczony częściowy na dostawę materiałów bitumicznych do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2009 roku 1733
Przetarg nieograniczony na wykonywanie przebudowy drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia - DP nr 2503G I etap1960
Przetarg nieograniczony na wykonywanie remontu ulicy Szarych Szeregów nr 1805G w Bytowie2037
Usługi sprzętowe w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2009 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie1879
Usługi sprzętowe w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2009 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku1727
Przetarg nieograniczony na dostawę kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2009 roku 1794
Dostawa materiałów bitumicznych do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2009 roku1767
Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.; Przebudowa drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia - DP nr 2503G I etap1737
Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.; Remont ulicy Szarych Szeregów nr 1805G w Bytowie1781
Przetarg nieograniczony na dostawę kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2009 roku 1764
Przebudowa drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia - DP nr 2503G I etap1730
Remont ulicy Szarych Szeregów nr 1805G w Bytowie1684
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia - DP nr 2503G I etap1732
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Remont ulicy Szarych Szeregów nr 1805G w Bytowie1714
Dostawa kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2009 roku1755
Przetarg nieograniczony na dostawę betonowych prefabrykatów drogowych w 2009 roku 1870
Dostawa betonowych prefabrykatów drogowych w 2009 roku1745
Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy mostu na drodze powiatowej nr 1735G w miejscowości Stoltmany1846
Przetarg nieograniczony na wykonanie cienkich warstw z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno (typu "Slurry seal") na drogach powiatowych nr 1731G Piaszczyna - Borzyszkowy i nr 1735G Lipnica - Stoltmany1759
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu chodnika przy ulicy Dworcowej nr 1782G w Miastku1758
Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 1735G w miejscowości Stoltmany1685
Wykonanie cienkich warstw z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno (typu "Slurry seal") na drogach powiatowych nr 1731G Piaszczyna - Borzyszkowy i nr 1735G Lipnica - Stoltmany 1641
Remont chodnika przy ulicy Dworcowej nr 1782G w Miastku1716
Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1780G na odcinku Udorpie - Studzienice2525
Przetarg nieograniczony na wykonanie wzmocnienia i wyrównania nawierzchni jezdni na drodze powiatowej nr 1770G w miejscowości Rekowo1750
Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.; Przebudowa drogi powiatowej nr 1780G na odcinku Udorpie - Studzienice2215
Przetarg nieograniczony na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1772G w miejscowości Mądrzechowo1648
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1780G Udorpie - Studzienice 155
Przebudowa drogi powiatowej nr 1780G na odcinku Udorpie - Studzienice2091
Wzmocnienie i wyrównanie nawierzchni jezdni na drodze powiatowej nr 1770G w miejscowości Rekowo1672
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1772G w miejscowości Mądrzechowo1615
Przetarg nieograniczony na dostawę soli drogowej do piaskarek w sezonie zimowym 2009/2010 1866
Przetarg nieograniczony częściowy na dostawę piasku w sezonie zimowym 2009/2010 2004
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Parchowo, Studzienice z bazą w Bytowie1893
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gminy Lipnica1874
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gmin Kołczygłowy i Trzebielino1932
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gminy Czarna Dąbrówka1911
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gminy Tuchomie1891
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gminy Miastko1994
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych na terenie miasta Bytów w sezonie zimowym 2009/20102011
Dostawa soli drogowej do piaskarek w sezonie zimowym 2009/20101855
Dostawa piasku w sezonie zimowym 2009/20101927
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Parchowo, Studzienice z bazą w Bytowie1891
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gmin Kołczygłowy i Trzebielino1924
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gminy Tuchomie1951
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gminy Miastko1761
Usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych wraz z chodnikami na terenie miasta Bytów w sezonie zimowym 2009/2010 1892
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Parchowo, Studzienice z bazą w Bytowie1841
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gminy Lipnica1878
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gminy Czarna Dąbrówka1898
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gminy Lipnica1814
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gminy Czarna Dąbrówka1825
info5856
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasach dróg powiatowych na terenie gmin: Miastko, Trzebielino1903
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasach dróg powiatowych na terenie gmin: Lipnica, Tuchomie, Bytów, Studzienice, Kołczygłowy1893
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie wg potrzeb w 2010 roku 1949
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku wg potrzeb w 2010 roku 2029
Sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie wg potrzeb w 2010 roku1797
Sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku wg potrzeb w 2010 roku1770
ogłoszenie w sprawie naboru5510
Przebudowa ul. Szarych Szeregów w Bytowie2111
Przebudowa drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia6665
Lista kandydatów spełniajacych wymagań formalnych3969
Informacja o wyniku naboru3837
uchwała zmieniająca 395
Druk wniosku w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 527
Druk wniosku w sprawie wydania zezwolenia na umieszczenie urzadzenia428
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2010 roku na terenie Obwodu Drogowego nr 1 w Bytówie1888
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2010 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku1786
Przetarg nieograniczony częściowy na dostawy materiałów bitumicznych do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2010 roku1858
Przetarg nieograniczony na dostawę kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2010 roku1861
Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Kochanowskiego i Prostej wraz z mostem na rzece Bytowa w Bytowie2387
Usługi sprzętowe w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2010 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie1856
Usługi sprzętowe z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2010 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku1843
Dastawa materiałów bitumicznych do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2010 roku1915
Dostawa kruszyw do wykonywania remantów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2010 roku 1951
Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa ulicy Kochanowskiego i Prostej wraz z mostem na rzece Bytowa w Bytowie 2022
Przebudowa ulicy Kochanowskiego i Prostej wraz z mostem na rzece Bytowa w Bytowie1932
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa ulicy Kochanowskiego i Prostej wraz z mostem na rzece Bytowa w Bytowie1988
Przetarg nieograniczony na dostawę betonowych prefabrykatów drogowych w 2010 roku2004
Dostawa betonowych prefabrykatów drogowych w 2010 roku1881
Zarządzenie nr 3/20094684
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia - DP nr 2503G - II etap2000
Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko Specjalista ds. budowy dróg2337
Przetarg nieograniczony na remont chodnika przy ulicy Chrobrego nr 1781G w Miastku1846
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 1749G w km 4+747 - 5+250 w miejscowości Barnowo na dł. L=503,0 mb1825
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 1334G w km 24+070 - 24+476 w miejscowości Pomysk Mały na dł. L=406,0 mb1940
Przebudowa drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia - DP nr 2503G II etap1839
Informacja o wyniku naboru2001
ogłoszenie w sprawie naboru3928
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 1707G Świerzenko - Świerzno w km 0+013 - 1+213 oraz drogi nr 1706G w km 9+400 - 9+600 m. Świerzno1814
Przetarg nieograniczony na remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1167G na odcinku Dolno - Trzebielino w km 14+917-15+2612193
Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż 2 ciągników marki URSUS C 360 oraz przyczepy wywrotka D-451906
Przetarg nieograniczony na remont chodnika przy ulicy Chrobrego nr 1781G w Miastku1794
Lista kandydatów spełniajacych wymagań formalnych3861
Remont drogi powiatowej nr 1749G w km 4+747-5+250 w miejscowości Barnowo na dł. L=503,0mb1808
Remont drogi powiatowej nr 1334G w km 24+070 - 24+476 w miejscowości Pomysk Mały na dł. L=406,0 mb1775
Informacja o wyniku naboru3602
Remont drogi powiatowej nr 1707G Świerzenko -Świerzno w km 0+013 - 1+213 oraz drogi nr 1706G w km 9+400 - 9+600 m. Świerzno1903
Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1167G na odcinku Dolno - Trzebielino w km 14+917 - 15+2611805
Remont chodnika przy ulicy Chrobrego nr 1781G w Miastku1784
Przetarg nieograniczony na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1201G na odcinku Osieki - Niedarzyno- I Etap1894
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1201G na odcinku Osieki - Niedarzyno- 1730
Przetarg nieograniczony na dostawę soli drogowej do piaskarek w sezonie zimowym 2010/20111761
Przetarg nieograniczony na dostawę masy mineralno − asfaltowej do wbudowania na zimno do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2010 roku1760
Dostawa soli drogowej do piaskarek w sezonie zimowym 2010/20111695
Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż ciągnika marki Ursus C 3602031
Dostawa masy mineralno − asfaltowej do wbudowania "na zimno" do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2010 roku1695
Przetarg nieograniczony częściowy na dostawę piasku w sezonie zimowym 2010/20111828
Dostawa piasku w sezonie zimowym 2010/20111993
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gminy Tuchomie i Lipnica1769
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gminy Miastko1780
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gmin Kołczyglowy i Trzebielino1665
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych wraz z chodnikami na terenie miasta Bytów w sezonie zimowym 2010/2011 1715
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gminy Czarna Dąbrówka1905
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Parchowo, Studzienice z bazą w Bytowie1790
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gminy Tuchomie i Lipnica1823
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gminy Miastko1690
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gmin Kołczygłowy i Trzebielino1751
Usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych wraz z chodnikami na terenie miasta Bytów w sezonie zimowym 2010/2011 1667
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gminy Czarna Dąbrówka1652
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Parchowo, Studzienice z bazą w Bytowie1934
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku wg potrzeb w 2011 roku1630
sezon 2010-2011426
Sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 wg potrzeb w 2011 roku1642
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie wg potrzeb w 2011 roku1638
Przetarg nieograniczony na dostawę nowej skrapiarki z zasobnikiem na grys w ilości 1 sztuki1665
Sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie wg potrzeb w 2011 roku1799
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na dostawę nowej skrapiarki wraz z zasobnikiem na grys w ilości jednej sztuki1612
Przetarg nieograniczony na dostawę nowej przyczepy ciężarowej do 3,5 t ze skrapiarką i z zasobnikiem na grys w ilości 1 sztuki1650
Dostawa nowej przyczepy ciężarowej do 3,5 t ze skrapiarką i z zasobnikiem na grys w ilości 1 sztuki1655
Na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gminy Tuchomie i Lipnica - usługi dodatkowe1623
Na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gminy Czarna Dabrówka - usługi dodatkowe1646
Na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Parchowo, Studzienice z bazą w Bytowie - usługi dodatkowe1655
Przebudowa ulicy Kochanowskiego i Prostej wraz z mostem na rzece Bytowa w Bytowie5989
Przetarg nieograniczony na dostawę nowego rębaka do rozdrabniania gałęzi w ilości 1 sztuki1661
Przetarg nieograniczony na dostawę masy mineralno-asfaltowej do wykonania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2011 roku1733
Przetarg nieograniczony na dostawe kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2011 roku.1602
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasach dróg powiatowych na terenie gmin: Kołczygłowy, Parchowo, Czarna Dąbrówka, Studzienice1693
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na dostawę masy mineralno - asfaltowej do wykonania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2011 roku1521
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2011 roku106
Przetarg nieograniczony na dostawę masy mineralno - asfaltowej do wykonania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2011 roku1628
Przetarg nieograniczony na Przebudowę ulic Kaszubskiej, Małopolskiej i Sikorskiego w Miastku - etap I2164
Dostawa kruszyw do wykonania remontów cząstkowych i biezącego utrzymania dróg powiatowych w 2011 roku1679
Dostawa masy mineralno asfaltowej do wykonania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2011 roku1686
Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.; Przebudowa ulic Kaszubskiej, Małopolskiej i Sikorskiego w Miastku - etap I1934
Przetarg nieograniczony na wykonanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2011 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie1661
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 1193G Chlewnica - Mikorowo - Kozin2157
Przetarg nieograniczony na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1201G na odcinku Osieki- Neidarzyno - II etap1734
Przebudowa ulic Kaszubskiej, Małopolskiej i Sikorskiego w Miastku - etap I1878
Przetarg nieograniczony na wykonanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2011 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku1850
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa ulic Kaszubskiej, Małopolskiej i Sikorskiego w Miastku - etap I233
Dostawa kruszyw do wykonania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2011 r.1806
Przetarg nieograniczony na wykonanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2011 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie1849
Przetarg nieograniczony na wykonanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2011 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku1725
Przetarg nieograniczony na Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 1193G Chlewnica - Mikorowo - Kozin1496
Przetarg nieograniczony na Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 1193G Chlewnica - Mikorowo - Kozin1678
Przetarg nieograniczony na Budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1201G na odcinku Osieki - Niedarzyno - II etap1585
Wykonanie cienkich warstw z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu Slurry seal na drogach powiatowych nr 1762G i 1735G1561
Remont drogi powiatowej nr 1762G w km 11+435 - 12+240 w miejscowości Skwierawy na dł. L=805,0 mb1571
Dostawa betonowych prefabrykatów drogowych w 2011 roku1632
Przetarg nieograniczony na dostawę betonowych prefabrykatów drogowych w 2011 roku1633
Przetarg nieograniczony na Naprawę drogi powiatowej nr 1334G w km 14+100 - 14+600 w miejscowości Jasień na dł. L=500,0 mb1660
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1198G na odcinku Radusz - Kołczygłowy1795
Wykonanie cienkich warstw z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu 1446
Remont drogi powiatowej nr 1762G w km 11+435 - 12+240 w miejscowości Skwierawy na dł. L=805,0 mb1431
Ogłoszenie o aukcji (przetargu ustnym) na sprzedaż dwóch piaskarek (rozsypywarki środków chemicznych)1425
Ogłoszenie o aukcji (przetargu ustnym) na sprzedaż dwóch piaskarek (rozsypywarki środków chemicznych)1479
Naprawa drogi powiatowej nr 1334G w km 14+100 - 14+ 600 w miejscowości Jasień na dł. L=500,0 mb1379
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej 1198G na odcinku Radusz - Kołczygłowy1493
Przetarg nieograniczony na naprawę drogi powiatowej nr 1769 w km 9+060 - 9+490 na dł. L=430,0 mb1541
Ogłoszenie o aukcji (przetarg ustny) na sprzedaż piaskarki (rozsypywarki środków chemicznych)1438
Przetarg nieograniczony na naprawę drogi powiatowej nr 1769 w km 9+060 - 9+490 na dł. L=430,0 mb1517
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Naprawa drogi powiatowej nr 1769G w km 9+490 - 9+590 na dł. L = 100,0 mb.1397
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy- Dostawa kruszyw do wykonania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2011 roku1389
Ogłoszenie o aukcji (przetargu ustnym) na sprzedaż piaskarki (rozsypywarki środków chemicznych)1420
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na naprawę drogi powiatowej nr 1769G w km 9+490 - 9+590 na dł. L=100,0 mb1338
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę kruszyw do wykonania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2011 roku1507
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie wg potrzeb w 2011/2012 roku1467
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Dostawa betonowych prefabrykatów drogowych w 2011 roku1381
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie wg potrzeb w 2011/2012 roku1589
Dostawa soli drogowej do piaskarek w sezonie zimowym 2011/20121541
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę betonowych prefabrykatów drogowych w 2011r.1364
Przetarg niograniczony częściowy na dostawę piasku w sezonie zimowym 2011/20121441
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych wraz z chodnikami na terenie miasta Bytów w sezonie zimowym 2011/20121475
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gminy Miastko1475
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gmin Kołczygłowy i Trzebielino1387
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gminy Lipnica1434
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie Gminy Czarna Dąbrówka1356
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Parchowo, Studzienice z bazą w Bytowie1583
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gminy Tuchomie1496
Przetarg nieograniczony na dostawę soli drogowej do piaskarek w sezonie zimowym 2011/20121528
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1724G na odcinku Zagony - Nowe Huty w km 5+330 - 5+880 na długości L = 550,0 mb.1408
Zawiadomienie o unieważnieniu przetaru nieograniczonego częściowego na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gminy Czrna Dąbrówka - Część Nr 11417
Przetarg nieograniczony częściowy na dostawę piasku z sezonie zimowym 2011/2012 1842
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych wraz z chodnikami na terenie miasta Bytów w sezonie zimowym 2011/20121469
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gminy Miastko1617
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gmin Kołczygłowy i Trzebielino1558
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gminy Lipnica1517
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gminy Czarna Dąbrówka1600
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gminy Tuchomie1798
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Parchowo, Studzienice z bazą w Bytowie1798
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gminy Czarna Dąbrówka1480
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 1724G na odcinku Zagony - Nowe Huty w km 5+330-5+880 na dł. L=550,0 mb1461
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gminy Czarna Dąbrówka1422
Zarządzenie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Samorządowych2268
3205
sezon 2011-20121930
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Wykonanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2011 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku1383
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonywanie usług w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2011 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku1526
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku wg potrzeb w 2012 roku1382
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywnie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku wg potrzeb w 2012 roku1496
Przetarg nieograniczony na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1726G z drogą dminną nr 182069G w miejscowości Tuchomko2581
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w 2011 r.3319
Raport z monitoringu kodeksu etycznego dokonanego w oparciu o wyniki ankiet skierowanych do społeczności lokalnej1280
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1711G na odcinku Miastko - Wołcza Wielka - etap II2658
Przetarg nieograniczony na dostawę masy mineralno - asfaltowej do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2012 roku 1844
Przetarg nieograniczony na dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2012 roku1790
Przebudowa ulic Kaszubskiej, Małopolskiej i Sikorskiego w Miastku - etap I5142
Przebudowa drogi powiatowej nr 1198G na odcinku Radusz - Kołczygłowy5072
Wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2012 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie1860
Wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2012 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku1900
Dostawa kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2012 roku1818
Dostawa masy mineralno - asfaltowej do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2012 roku 1665
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2012 roku1347
Wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2012 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie 1985
Wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2012 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku 1523
Przebudowa drogi powiatowej nr 1711G na odcinku Miastko - Wołcza Wielka - etap II1545
Dostawa kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2012 roku1934
Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1334G w miejscowości Jasień1994
Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1334G w miejscowości Jasień1673
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1766G w miejscowości Barnowiec - etap I1906
Naprawa dróg powiatowych nr 1769G w miejscowości Kłączno i nr 1773G w miejscowości Ugoszcz1834
Przetarg nieograniczony na dostawę betonowych prefabrykatów drogowych w 2012 roku1656
Dostawa betonowych prefabrykatów drogowych w 2012 roku1836
Przetarg nieograniczony na naprawę drogi powiatowej nr 1724G w miejscowości Wądół1845
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1766G w miejscowości Barnowiec - Etap I1525
Naprawa dróg powiatowych nr 1769G w miejscowości Kłączno i nr 1773G w miejscowości Ugoszcz1366
Przetarg nieograniczony na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1767G w miejscowości Struszewo2071
Naprawa drogi powiatowej nr 1724G w miejscowości Wądół1437
Przetarg nieograniczony na naprawę drogi powiatowej nr 1705G w miejscowości Trzebielino1818
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na naprawę drogi powiatowej nr 1773G w miejscowości Ugoszcz w km 0+550 - 0+900 na długości L=350 mb1514
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1767G w miejscowości Struszewo1543
mapa sieci dróg powiatu bytowskiego2966
Naprawa drogi powiatowej nr 1705 w miejscowości Trzebielino1310
Ogłoszenie o zmiarze zawarcia umowy na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1334G w miejscowości Jasień w km 14+834 - 14+959 na dł. L=125 mb1401
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1766G w miejscowości Barnowiec w km 0+424 - 0+477 na długości L=53 mb1400
Przetarg nieograniczony na wykonanie cienkich warstw z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu 1682
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę betonowych prefabrykatów drogowych w 2012 roku1413
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na naprawę drogi powiatowej nr 1705G w miejscowości Trzebielino w km 0+470 - 0+780 na długości L=310,0 mb1433
Przetarg nieograniczony na naprawę dróg powiatowych nr 1762G w miejscowości Parchowo i nr 1735G w miejscowości Zapceń1730
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1729G w miejscowości Ostrowite1677
Przetarg nieograniczony na wykonanie cienkich warstw z mieszanki mineralno - bitumicznej typu 1388
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na przebudowę włączenia drogi powiatowej nr 1712G do drogi powiatowej nr 1711G w miejscowości Wołcza Wielka1364
Przetarg nieograniczony na naprawę dróg powiatowych nr 1762G w miejscowości Parchowo i nr 1735G w miejscowości Zapceń1431
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1729G w miejscowości Ostrowite1347
Przetarg nieograniczony na dostawę soli drogowej do piaskarek w sezonie zimowym 2012/20131806
Przetarg nieograniczony częściowy na dostawę piasku w sezonie zimowym 2012/20131622
Przetarg nieograniczony na dostawę soli drogowej do piaskarek w sezonie zimowym 2012/20131506
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych wraz z chodnikami na terenia miasta Bytów w sezonie zimowym 2012/20131642
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gminy Miastko1497
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gminy Lipnica1733
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gmin Kołczygłowy i Trzebielino1739
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gminy Tuchomie1630
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Parchowo, Studzienice, Tuchomie z bazą w Bytowie1624
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gminy Czarna Dąbrówka1773
Przetarg nieograniczony częściowy na dostawę piasku w sezonie zimowym 2012/20131606
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych wraz z chodnikami na terenie miasta Bytów w sezonie zimowym 2012/2013 1454
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gminy Miastko1472
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gmin Kołczygłowy i Trzebielino 1382
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gminy Lipnica1360
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gminy Tuchomie1434
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gminy Czarna Dąbrówka1493
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Parchowo, Studzienice, Tuchomie z bazą w Bytowie2270
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 1729G w miejscowości Ostrowite - roboty uzupełniające1441
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2012 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku - zamówienie uzupełniające1444
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 1w Bytowie wg potrzeb w 2013 roku1784
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku wg potrzeb w 2013 roku1809
Przetarg nieograniczony na dostawę nowego samochodu ciężarowego do 3,5 tony - wywrotka na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych 1692
sezon 2012 - 20132300
Sezon 2012 - 20132697
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie wg potrzeb w 2013 roku1381
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku wg potrzeb w 2013 roku1408
Przetarg nieograniczony na dostawę nowego samochodu ciężarowego do 3,5 tony - wywrotka na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie1563
Wykaz ulic515
Wykaz dróg715
Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż samochodu osobowego marki Daewoo Lanos 1,6SX i samochodu ciężarowego marki Peugeot Boxer 2,5 TDI,1588
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2013 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie1648
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2013 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku 1690
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie w roku 20122987
Przebudowa drogi powiatowej nr 1711G na odcinku Miastko - Wołcza Wielka - Etap II5385
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2013 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie1735
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2013 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku1421
Przetarg nieograniczony na dostawę masy mineralno - asfaltowej do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2013 roku1637
Przetarg nieograniczony na dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2013 roku1860
Przetarg nieograniczony na dostawę kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2013 roku1790
Przetarg nieograniczony na dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2013 roku1385
Przetarg nieograniczony na dostawę kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2013 roku1388
Przetarg nieograniczony na dostawę masy mineralno - asfaltowej do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2013 roku1360
Ogłoszenie o aukcji (przetargu ustnym) na sprzedaż samochodu osobowego marki Daewoo Lanos 1,6SX i samochodu ciężarowego marki Peugeot Boxer 2,5 TDI2838
Raport z monitoringu kodeksu etycznego dokonanego w oparciu o wyniki ankiet skierowanych do społeczności lokalnej za 2012 rok1100
Przetarg nieograniczony na przebudowę chodnika wraz z poszerzeniem jezdni przy drodze powiatowej nr 1724G w miejscowości Wądół2097
Przetarg nieograniczony na dostawę betonowych prefabrykatów drogowych w 2013 roku1722
Przetarg nieograniczony na przebudowę chodnika wraz z poszerzeniem jezdni przy drodze powiatowej nr 1724G w miejscowości Wądół1307
Przetarg nieograniczony na dostawę betonowych prefabrykatów drogowych w 2013 roku 1386
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych nr 1767G Borzytuchom - Tuchomie i nr 1729G Tuchomie - Lipnica2218
Druk wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia5699
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót4881
Uchwała nr XXII/201/2013 Rady Powiatu Bytowskiego z dnia 25.04.2013 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego6390
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych nr 1767G Borzytuchom - Tuchomie i 1729G Tuchomie - Lipnica1554
Przetarg nieograniczony na modernizację (naprawę) drogi powiatowej nr 1706G na odcinku Świerzno - Kawcze2173
Modernizacja (naprawa) drogi powiatowej nr 1706G na odcinku Świerzno - Kawcze1282
Przetarg nieograniczony na dostawę masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na zimno na drogach powiatowych w 2013 roku1680
Przetarg nieograniczony na zakup masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na gorąco na drogach powiatowych w 2013 roku 1811
Przetarg nieograniczony na wykonanie cienkich warstw z mieszanki mineralno - bitumicznej nz zimno typu Slurry seal na drogach powiatowych powiatu bytowskiego 1862
Zakup masy mineralno asfaltowej do wbudowania na gorąco na drogach powiatowych w 2013 roku1398
Dostawa masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na zimno na drogach powiatowych w 2013 roku 1529
Wykonanie cienkich warstw z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu 1274
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1738G w miejscowości Karwno - etap I2035
Aukcja (przetarg ustny) na sprzedaż piaskarko - solarki 1478
Przebudowa drogi powiatowej nr 1738G w miejscowości Karwno - etap I1370
Przetarg nieograniczony na przebudowę chodników w miejscowości Tuchomie2660
Przetarg nieograniczony częściowy na dostawę piasku w sezonie zimowym 2013/20141749
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2013 roku - zamówienie uzupełniające1266
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2013 roku - zamówienie uzupełniające1284
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2013 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku - zmówienie uzupełniające1324
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na wykonanie cienkich warstw z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu Slurry seal na drogach powiatowych powiatu bytowskiego - zamówienie uzupełniające1356
Przebudowa chodników w miejscowości Tuchomie1448
Dostawa piasku w sezonie zimowym 2013/20141426
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych wraz z chodnikami na terenie miasta Bytów w sezonie zimowym 2013/20141631
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gminy Miastko1568
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gmin Kołczyglowy i Trzebielino1786
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gminy Lipnica1669
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w szezonie zimowym 2013/2014 na terenie gminy Tuchomie1584
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Parchowo, Studzienice, Tuchomie z bazą w Bytowie1784
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gminy Czarna Dąbrówka1705
Usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych wraz z chodnikami na terenie miasta Bytów w sezonie zimowym 2013/20141435
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gminy Miastko1261
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gmin Kołczygłowy i Trzebielino1263
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gminy Lipnica1247
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gminy Tuchomie 1207
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1703G w miejscowości Starkowo - etap I budowa kanalizacji deszczowej1749
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Parchowo, Studzienice, Tuchomie z bazą w Bytowie1588
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gminy Czarna Dąbrówka1248
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2013 roku - zamówienie uzupełniające1351
Przebudowa drogi powiatowej nr 1703G w miejscowości Starkowo - etap I budowa kanalizacji deszczowej1329
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2013-20142350
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowu na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2013 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku - zmówienie uzupełniające1234
Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę używanego samochodu ciężarowego1716
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup i dostawę używanego samochodu ciężarowego1230
Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę używanego samochodu ciężąrowego - II przetarg nieograniczony1760
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie wg potrzeb w 2014 roku1659
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku wg potrzeb w 2014 roku1587
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup i dostawę używanego samochodu ciężarowego - II przetarg nieograniczony1195
Sukcesywne zaopatrywanie w paliwa pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie wg potrzeb w 2014 roku1222
Sukcesywne zaopatrywanie w paliwa pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku wg potrzeb w 2014 roku1209
Ogloszenie o zamiarze zawarcia umowy na zakup i dostawę używanego samochodu ciężaroqwego1339
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę soli drogowej do piaskarek w sezonie zimowym 2012/2013 - zamówienie uzupełniające1302
Przetarg nieograniczony na dostawę masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na zimno na drogach powiatowych w 2014 roku2454
Przetarg nieograniczony na zakup wraz z montażem fabrycznie nowego remontera drogowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie1698
Zakup wraz z montażem fabrycznie nowego remontera drogowego dla Zarządu Dróg Powiatowych1183
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usłg sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2014 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Mistku1799
Dostawa masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na zimno na drogach powiatowych w 2014roku 1582
Przetarg nieograniczony na dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2014 roku1678
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie za 2013 r.4465
Wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2014 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku1240
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2014 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie 1603
Przetarg nieograniczony na dostawę kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2014 roku1801
Wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2014 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie1253
Dostawa kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2014 roku1279
Prtzetarg nieograniczony na zakup masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na gorąco na drogach powiatowych w 2014 roku1648
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2014 roku1202
Zakup masy mineraln - asfaltowej do wbudowania na gorąco na drogach powiatowych w 2014 roku1207
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1703G w miejscowości Starkowo - etap II1553
Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Mickiewicza w Bytowie1885
Raport z monitoringu kodeksu etycznego dokonanego w oparciu o wyniki ankiet sierowanych do społeczności lokalnej za rok 2013845
Przebudowa drogi powiatowej nr 1703G w miejscowości Starkowo - etap II1158
Przebudowa ulicy Mickiewicza w Bytowie1158
Przetarg nieograniczony na dostawę betonowych prefabrykatów drogowych w 2014 roku1646
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1738G w miejscowości Karwno - etap II1574
Dostawa betonowych prefabrykatów drogowych w 2014 roku1155
Przebudowa drogi powiatowej nr 1738G w miejscowości Karwno - etap II1206
Przetarg nieograniczony na wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu Slurry seal i powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drogach powiatowych1856
Wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu Slurry seal i powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drogach powiatowych1217
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2014 roku - zamówienie uzupełniające1154
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2014 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku - zmówienie uzupełniające1130
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gminy Lipnica1255
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gminy Tuchomie1406
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gmin Kołczyglowy i Trzebielino1265
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gminy Czarna Dąbrówka1460
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gminy Miastko1462
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych wraz z chodnikami na terenie miasta Bytów w sezonie zimowym 2014/20151367
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Parchowo, Studzienice, Tuchomie z bazą w Bytowie1546
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gminy Lipnica 984
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gminy Tuchomie1031
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gmin Kołczygłowy i Trzebielino1073
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gminy Czarna Dąbrówka1024
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gminy Miastkao1001
Usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych wraz z chodnikami na terenie miasta Bytów w sezonie zimowym 2014/20151061
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom Czarna Dąbrówka, Parchowo, Studzienice, Tuchomie z bazą w Bytowie1344
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2014 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie - zmówienie uzupełniające1079
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2014-20151635
Przetarg nieograniczony częściowy na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa pojazdów i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie wg potrzeb w 2015 roku2660
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa pojazdów i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie wg potrzeb w 2015 roku1072
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1749G Górki - Barnowo na terenie gminy Kołczygłowy1026
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia na terenie gminy Miastko944
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1779G DK nr 20 - Udorpie na terenie gminy Bytów1100
Wykaz dróg2452
Wykaz ulic1520
Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie1980
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania dróg Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie961
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2015 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie 1428
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2015 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku1286
Przetarg nieograniczony na poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie gminy Tuchomie2194
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2015 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie 1092
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2015 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku 1066
Raport z monitoringu kodeksu etycznego dokonanego w oparciu o wyniki ankiet skierowanych do społeczności lokalnej za rok 2014626
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej budowy połączenia drogi powiatowej nr 1796G ulica Prosta z DW nr 209 w miejscowości Bytów1287
Przetarg nieograniczony na dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2015 roku1220
Przetarg nieograniczony na dostawę masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na zimno na drogach powiatowych w 2015 roku1231
Przetarg nieograniczony na dostawę kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2015 roku1385
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na poprawę bezpieczeństa komunikacyjnego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie gminy Tuchomie1069
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2015 roku959
Przetarg nieograniczony na zakup masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na gorąco na drogach powiatowych w 2015 roku 1329
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji projektowej budowy połączenia drogi powiatowej nr 1796G ulica Prosta z DW nr 209 w miejscowości Bytów 976
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na zimno na drogach powiatowych w 2015 roku944
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2015 roku971
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na gorąco na drogach powiatowych w 2015 roku926
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1792G - ulica Mierosławskiego w Bytowie1489
Przetarg nieograniczony na dostawę betonowych prefabrykatów drogowych w 2015 roku1375
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1792G - ulica Mierosławskiego w Bytowie934
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1792G - ulica Mierosławskiego w Bytowie2129
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostwę betonowych prefabrykatów drogowych w 2015 roku1111
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1792G - ulica Mierosławskiego w Bytowie1112
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1201G w miejscowości Grzmiąca w systemis zaprojektuj i wybuduj 2369
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi powiatowej nr 1201G w miejscowości Grzmiąca w systemie zaprojektuj i wybuduj1018
Przetarg nieograniczony na modernizację drogi powiatowej nr 1712G Wołcza Wielka - Wołcza Mała1298
Przetarg nieograniczony na wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu Slurry seal i powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drogach powiatowych w 2015 roku1301
Przetarg nieograniczony na przebudowę chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1714G i 1717G w miejscowości Trzcinno1276
Przetarg nieograniczony na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1772G w miejscowości Ząbinowice1273
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację drogi powiatowej nr 1712G Wołcza Wielka - Wołcza Mała1047
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowu na poprawę nośności dróg powiatowych nr 1724G na odcinku Zagony - Tuchomie oraz nr 1725G na odcinku Masłowice Tuchomskie - Tuchomie1014
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu slurry seal i powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drogach powiatowych w 2015 roku 899
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie przebudowy chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1714G i 1717G w miejscowości Trzcinno1033
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1772G w miejscowości Ząbinowice956
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na drogach powiatowych nr 1730G i 1766G oraz poprawa nośności drogi powiatowej nr 1728G957
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie powiatu bytowskiego1801
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie powiatu bytowskiego 1179
II Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie powiatu bytowskiego1432
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie powiatu bytowskiego1384
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie powiatu bytowskiego - II przetarg nieograniczony1227
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie powiatu bytowskiego 1197
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1704G Zielin - Starkowo - Cetyń na terenie gminy Trzebielino1027
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych nr 1752G Krosnowo - Borzytuchom i nr 1768G Struszewo - Dąbrówka na terenie gminy Borzytuchom1144
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1726G Tuchomie - Bytów na terenie gminy Borzytuchom1130
Aukcja na sprzedaż samochodu ciężarowego Lublin III nr rej. GKA 876B, rok produkcji 1999, nr inw. 741/M/2992
Przetarg nieograniczony częściowy na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa pojazdów i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie wg potrzeb w 2016 roku2749
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa pojazdów i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie wg potrzeb w 2016 roku378
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1739G Kozy - Kotuszewo na terenie gminy Czarna Dąbrówka1158
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Przeradź na terenie gminy Miastko1088
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1718G Kwisno - Przęsin na terenie gminy Miastko1085
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1739G Kozy - Kotuszewo na terenie gminy Czarna Dąbrówka1238
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie za rok 20152962
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1779G DK Nr 20 - Udorpie - etap I2266
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2016 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie1379
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2016 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku1373
Raport z monitoringu kodeksu etycznego dokonanego w oparciu o wyniki ankiet skierowanych do społeczności lokalnej za rok 2015483
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2016 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie 1068
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2016 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku1112
Przetarg nieograniczony na dostawę masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na zimno na drogach powiatowych w 2016 roku1408
Przetarg nieograniczony na zakup masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na gorąco na drogach powiatowych w 2016 roku 1374
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi powiatowej nr 1779G DK Nr 20 - Udorpie - etap I1273
Przetarg nieograniczony na dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RCdo wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2016 roku1313
Przetarg nieograniczony na dostawę kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2016 roku1418
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na zimno na drogach powiatowych w 2016 roku1174
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na gorąco na drogach powiatowych w 2016 roku1081
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkoropadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2016 roku1145
Przetarg nieogranicziny na przebudowę dróg powiatowych nr 1708G i 1709G na odcinku Bobięcino - Kamnica - Wołcza Wielka1902
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2016 roku1113
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1792G - ulica Mierosławskiego w Bytowie - etap I 1479
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację drogi powiatowej nr 1167G1694
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowe drogi powiatowej nr 1792G - ulica Mierosławskiego w Bytowie- etap I1138
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę dróg powiatowych nr 1708G i 1709G na odcinku Bobięcino - Kamnica - Wołcza Wielka1128
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1198G w miejscowości Radusz1300
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i modernizację drogi powiatowej nr 1167G989
Aukcja na sprzedaż:drewna opałowego (odziomki) w ilości 52,14 m3 i drewna użytkowego (odziomki) w ilości 75,80 m3 różnych gatunków drzew pozyskanych z wycinki drzew przydrożnych. 1579
Przetag nieograniczony na przebudowę mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1767G na rzece Kamienica w miejscowości Tuchomie7097
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi powiatowej nr 1198G w miejscowości Radusz1217
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1201G Budowo - Krosnowo - Bytów1280
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1769G na odcinku Broczyna - Bożanka1344
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1201G Budowo - Krosnowo - Bytów1070
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1201G Budowo - Krosnowo - Bytów - II przetarg nieograniczony1331
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 1743G na odcinku granica powiatu bytowskiego - DK nr 201447
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1201G Budowo - Krosnowo - Bytów - II przetarg nieograniczony1004
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi powiatowej nr 1169G na odcinku Broczyna - Bożanka1099
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1201G Budowo - Krosnowo - Bytów1383
Informacja o wyborze najkorzystniwjszej oferty na przebudowę mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1767G na rzece Kamienica w miejscowości Tuchomie1090
Przetarg nieograniczony na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1714G i 1717G w miejscowości Trzcinno - etap IV1244
Przetarg nieograniczony częściowy na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych z podziałem na części1379
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont drogi powiatowej nr 1743G na odcinku granica powiatu bytowskiego - DK nr 201067
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1201G Budowo - Krosnowo - Bytów1104
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1714G i 1717G w miejscowości Trzcinno - etap IV1141
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych z podziałem na części1155
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1193G w miejscowości Mikorowo1337
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 1193G w miejscowości Mikorowo1060
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G w miejscowości Mikorowo - II przetarg nieograniczony1310
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi powiatowej nr 1198G w miejscowości Radusz - budowa chodnika wraz z zjazdami - zamówienia uzupełniające1175
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 1193G w miejscowości Mikorowo - II przetarg nieograniczony1117
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1731G w miejscowości Łąkie1327
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi powiatowej nr 1792G - ulica Mierosławskiego w Bytowie - etap I - remont chodnika w km 0+525 - 0+810 na długości L= 285 mb - zamówienie uzupełniające1104
Przetarg nieograniczony częściowy na przebudowę chodników w ciągu dróg powiatowych nr 1732G w miejscowości Lipnica oraz nr 1777G w miejscowości Studzienice1257
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie powiatu bytowskiego1111
Aukcja na sprzedaż drewna opałowego w ilości 14,43 m3 i drewna użytkowego 20,56 m3 różnych gatunków drzew pozyskanych z wycinki drzew przydrożnych1976
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1731G w miejscowości Łąkie950
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1731G w miejscowości Łąkie968
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym częściowym na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie powiatu bytowskiego1043
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie powiatu bytowskiego1086
II Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie powiatu bytowskiego1072
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym częściowym na przebudowę chodników w ciągu dróg powiatowych nr 1732G w miejscowosci Lipnica oraz nr 1777G w miejscowości Studzienice928
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na przebudowę chodników w ciągu dróg powiatowych nr 1732G w miejscowości Lipnica oraz nr 1777G w miejscowości Studzienice921
Zestawienie złożonych ofert w II przetargu nieograniczonym na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2016./2017 na terenie powiatu bytowskiego949
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie powiatu bytowskiego995
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2016 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku - zmówienie uzupełniające1060
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2016/20172118
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2015-2016712
Sukcesywne zaopatrywanie w paliwa pojazdów i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie wg potrzeb w 2017 roku438
Zestawienie złożonych ofert na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa pojazdów i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie wg potrzeb w 2017 roku309
Informacja o wyborze oferty na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa pojazdów i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie wg potrzeb w 2017 roku.504
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G Kozy-Kozin-DW nr 212 - etap I953
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasach dróg powiatowych na terenie gminy Borzytuchom926
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez remont dróg powiatowych na terenie gmin Miastko, Kołczygłowy i Bytów - poprawa bezpieczeństwa na drogach1347
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G Kozy-Kozin-DW nr 212 - etap I283
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok2396
Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Dolno - Trzebielino578
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G w miejscowości Mikorowo692
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G Kozy-Kozin-DW nr 212 - etap I336
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez remont dróg powiatowych na terenie gmin Miastko, Kołczygłowy i Bytów - poprawa bezpieczeństwa na drogach859
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez remont dróg powiatowych na terenie gmin Miastko, Kołczygłowy i Bytów - poprawa bezpieczeństwa na drogach264
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez remont dróg powiatowych na terenie gmin Miastko, Kołczygłowy i Bytów - poprawa bezpieczeństwa na drogach (II przetarg nieograniczony)" 847
Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Dolno - Trzebielino242
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G w miejscowości Mikorowo244
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dróg powiatowych nr 1731G, 1735G i 1761G460
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez remont dróg powiatowych na terenie gmin Miastko, Kołczygłowy i Bytów - poprawa bezpieczeństwa na drogach (II przetarg)280
Usługi sprzętowe w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2017r.314
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej do wykonania remontów cząstkowych dróg powiatowych w 2017r.317
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dróg powiatowych nr 1731G, 1735G i 1761G249
Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Dolno - Trzebielino 294
Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Dolno - Trzebielino261
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G w miejscowości Mikorowo222
Raport z monitoringu kodeksu etycznego dokonanego w oparciu o wyniki ankiet skierowanych do społeczności lokalnej za rok 2016296
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez remont dróg powiatowych na terenie gmin Miastko, Kołczygłowy i Bytów - poprawa bezpieczeństwa na drogach - II przetarg242
Usługi sprzętowe w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2017r.219
Zapytanie ofertowe-pełnienie funkcji Nadzoru Archeologicznego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G Kozy - Kozin - DW nr 212 - etap I246
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej do wykonania remontów cząstkowych dróg powiatowych w 2017r.233
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej do wykonania remontów cząstkowych dróg powiatowych w 2017r.223
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dróg powiatowych na terenie gminy Lipnica365
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dróg powiatowych nr 1731G, 1735G i 1761G251
Usługi sprzętowe w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2017r.219
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dróg powiatowych na terenie gminy Lipnica234
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dróg powiatowych na terenie gminy Lipnica179
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi powiatowej nr 1762G Parchowo - Nakla - Wygoda243
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G Kozy-Kozin-DW nr 212 - etap I1782
Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Dolno - Trzebielino 1881
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi powiatowej nr 1762G Parchowo - Nakla - Wygoda164
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie za rok 20161408
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi powiatowej nr 1762G Parchowo - Nakla - Wygoda164
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 1721G Role - Rozjazd222
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1714G w miejscowości Dretyń207
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi powiatowej nr 1708G Bobięcino - Malęcino - DW nr 206211
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 1721G Role - Rozjazd149
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu drogi powiatowej nr 1708G Bobięcino - Malęcino - DW nr 206144
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G DK nr 20 - Ciemno - Borzyszkowy - DW nr 212 - ETAP I1119
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1714G w miejscowości Dretyń140
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 1721G Role - Rozjazd135
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu drogi powiatowej nr 1708G Bobięcino - Malęcino - DW nr 206142
Samochód Lublin - ogłoszenie o II aukcji (przetargu ustnym)347
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1714G w miejscowości Dretyń132
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G DK nr 20 - Ciemno - Borzyszkowy - DW nr 212 - ETAP I712
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G DK nr 20 - Ciemno - Borzyszkowy - DW nr 212 - ETAP I814
Przebudowa drogi powiatowej nr 1334G na odcinku Rokity - Mydlita799
Przebudowa drogi powiatowej nr 1198G w miejscowości Radusz766
Przebudowa drogi powiatowej nr 1334G na odcinku Rokity - Mydlita731
Przebudowa drogi powiatowej nr 1198G w miejscowości Radusz702
Przebudowa drogi powiatowej nr 1334G na odcinku Rokity - Mydlita672
Przebudowa drogi powiatowej nr 1198G w miejscowości Radusz644
Informacja o wyniku naboru899
Przebudowa drogi powiatowej nr 1200G w miejscowości Gałąźnia Wielka756
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 oraz 2018/2019 na terenie powiatu bytowskiego748
Przebudowa drogi powiatowej nr 1200G w miejscowości Gałąźnia Wielka590
Przebudowa drogi powiatowej nr 1200G w miejscowości Gałąźnia Wielka (II przetarg nieograniczony)715
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 oraz 2018/2019 na terenie powiatu bytowskiego638
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 oraz 2018/2019 na terenie powiatu bytowskiego592
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 oraz 2018/2019 na terenie powiatu bytowskiego (II przetarg)681
Przebudowa drogi powiatowej nr 1200G w miejscowości Gałąźnia Wielka (II przetarg nieograniczony)538
Przebudowa drogi powiatowej nr 1200G w miejscowości Gałąźnia Wielka (II przetarg nieograniczony)590
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 oraz 2018/2019 na terenie powiatu bytowskiego CZĘŚĆ 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10576
Odbudowę drogi powiatowej nr 1934G w miejscowości Sumin630
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 oraz 2018/2019 na terenie powiatu bytowskiego (II przetarg)552
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - ds. administracji i sekretariatu754
Odbudowa drogi powiatowej nr 1934G w miejscowości Sumin561
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 oraz 2018/2019 na terenie powiatu bytowskiego (II przetarg nieograniczony)583
Odbudowa drogi powiatowej nr 1934G w miejscowości Sumin493
Bezgotówkowy zakup paliw604
Bezgotówkowy zakup paliw496
Bezgotówkowy zakup paliw535
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie za rok 2017329
Raport z monitoringu kodeksu etycznego dokonanego w oparciu o wyniki ankiet skierowanych do społecz\ności lokalnej za rok 2017254
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G - poszerzenie na odcinku Tuchomie - Ciemno754
Przebudowa drogi powiatowej nr 1779G w miejscowości Udorpie - etap II563
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez remont dróg powiatowych na terenie gminy Kołczygłowy1117
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017333
Usługi sprzętowe431
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1731G z drogą powiatową nr 1744G w miejscowości Brzeźno Szlacheckie475
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G - poszerzenie na odcinku Tuchomie - Ciemno367
Przebudowa drogi powiatowej nr 1779G w miejscowości Udorpie - etap II389
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G - poszerzenie na odcinku Tuchomie - Ciemno568
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G - poszerzenie na odcinku Tuchomie - Ciemno (II przetarg nieograniczony)472
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez remont dróg powiatowych na terenie gminy Kołczygłowy377
Usługi sprzętowe355
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1731G z drogą powiatową nr 1744G w miejscowości Brzeźno Szlacheckie366
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej407
Usługi sprzętowe422
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G - poszerzenie na odcinku Tuchomie - Ciemno (II przetarg nieograniczony)375
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej319
Przebudowa ul. Przemysłowej - Ceynowy - Wybickiego - budowa ronda716
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej334
Przebudowa drogi powiatowej nr 1779G w miejscowości Udorpie - etap II360
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez remont dróg powiatowych na terenie gminy Kołczygłowy404
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1731G z drogą powiatową nr 1744G w miejscowości Brzeźno Szlacheckie345
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G - poszerzenie na odcinku Tuchomie - Ciemno (II przetarg nieograniczony)343
Przebudowa wiaduktu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1767G w miejscowości Struszewo957
Przebudowa ul. Przemysłowej - Ceynowy - Wybickiego - budowa ronda307
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G Chlewnica - Mikorowo - Kozin477
Przebudowa ul. Przemysłowej - Ceynowy - Wybickiego - budowa ronda340
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G Chlewnica - Mikorowo - Kozin315
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G Chlewnica - Mikorowo - Kozin318
Przebudowa wiaduktu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1767G w miejscowości Struszewo332
Odbudowa drogi powiatowej nr 1761G na odcinku Jeleńcz - Półczno - Osława Dąbrowa w km 4+822 - 7+239, 7+931 - 15+000527
Odbudowa i remont drogi powiatowej nr 1762G na odcinku Parchowo - Nakla831
Odbudowa drogi powiatowej nr 1780G na odcinku Studzienice - Sominy w km 9+755 - 10+625, 12+250 - 14+610, 16+804 - 17+258665
Odbudowa drogi powiatowej nr 1761G na odcinku Jeleńcz - Półczno - Osława Dąbrowa w km 4+822 - 7+239, 7+931 - 15+000276
Odbudowa drogi powiatowej nr 1761G na odcinku Jeleńcz - Półczno - Osława Dąbrowa w km 4+822 - 7+239, 7+931 - 15+000 (II przetarg nieograniczony)648
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH702
Odbudowa i remont drogi powiatowej nr 1762G na odcinku Parchowo - Nakla303
Odbudowa 1780G na odcinku Studzienice - Sominy w km 9+755 - 10+625, 12+250 - 14+610, 16+804 - 17+258265
Przebudowa wiaduktu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1767G w miejscowości Struszewo287
Odbudowa drogi powiatowej nr 1761G na odcinku Jeleńcz - Półczno - Osława Dąbrowa w km 4+822 - 7+239, 7+931 - 15+000 (II przetarg nieograniczony)301
Odbudowa drogi powiatowej nr 1761G na odcinku Jeleńcz - Półczno - Osława Dąbrowa w km 4+822 - 7+239, 7+931 - 15+000 - część I i II (II przetarg nieograniczony)273
Odbudowa drogi powiatowej nr 1761G na odcinku Jeleńcz - Półczno - Osława Dąbrowa w km 4+822 - 7+239, 7+931 - 15+000 (III przetarg nieograniczony)791
Odbudowa 1780G na odcinku Studzienice - Sominy w km 9+755 - 10+625, 12+250 - 14+610, 16+804 - 17+258267
Odbudowa i remont drogi powiatowej nr 1762G na odcinku Parchowo - Nakla263
Odbudowa drogi powiatowej nr 1761G na odcinku Jeleńcz - Półczno - Osława Dąbrowa w km 4+822 - 7+239, 7+931 - 15+000 (III przetarg nieograniczony)296
Odbudowa i remont drogi powiatowej nr 1761G na odcinku Jeleńcz - Półczno - Osława Dąbrowa w km 4+822 - 7+239, 7+931 - 15+000 - część III267
Odbudowa i remont drogi powiatowej nr 1761G na odcinku Jeleńcz - Półczno - Osława Dąbrowa w km 4+822 - 7+239, 7+931 - 15+000 - część I i II272
Bezgotówkowy zakup paliw na lata 2019-20211354
166
informacja o wyniku naboru413
Informacja w sprawie skróconego czasu pracy136
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2018/2019272
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok481
Aukcja na zbycie drewna w ciągu dróg powiatowych nr 1726G i 1768G1015
Raport z monitoringu kodeksu etycznego dokonanego w oparciu o wyniki ankiet skierowanych do społecz\ności lokalnej za rok 201872
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie222
Modernizacja infrastruktury towarzyszącej szlakom wodnym poprzez remont szlaków turystycznych na odcinku Łupawsko - Jasień226
Usługi sprzętowe124
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej104
Zapytanie ofertowe - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: "Modernizację infrastruktury towarzyszącej szlakom wodnym poprzez remont szlaków turystycznych na odcinku Łupawsko - Jasień5011
159
Odbudowa drogi powiatowej nr 1757G na odcinku Jasień - Nowa Wieś - Bawernica - Chośnica - Parchowo713
18
224
II Aukcja na sprzedaż drewna opałowgo i użytkowego różnych gatunków drzew pozyskanych z wycinki drzew przydrożnych1777
Odbudowa drogi powiatowej nr 1934G na odcinku granica powiatu kartuskiego - Sumin - granica powiatu kościerskiego381
181
Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1746G w miejscowości Osusznica839
Odbudowa drogi powiatowej nr 1772G w miejscowości Mądrzechowo w km 1+324 - 1+624 oraz odbudowa drogi powiatowej nr 1777G na odcinku Lipuszek - Koźlice w km 5+318 - 8+862571
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1724G na odcinku Łubno - Nowe Huty434
Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1746G w miejscowości Osusznica (II przetarg nieograniczony)693
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1193G na odcinku Kozy - Mikorowo456
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020 oraz 2020/2021 na terenie powiatu bytowskiego100
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020 oraz 2020/2021 na terenie powiatu bytowskiego (II przetarg nieograniczony)70
Usługi w zakresie zud i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020 oraz 2020/2021 na terenie powiatu bytowskiego - Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie gminy Miastko, z bazą w Miastku (III przetarg nieogr)48
Dostawa soli drogowej70
Odbudowa drogi powiatowej nr 1761G na odcinku Osława Dąbrowa - Studzienice w km 15+000 - 17+446 oraz 1780G na odcinku Studzienice - Sominy356
Przebudowa drogi powiatowej nr 1746G DW nr 212 Osusznica - Upiłka141
Zbycie drewna w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1730G Trzebiatkowa - Ciemno, na terenie gminy Tuchomie, w ilości 61 sztuk.6
Ogłoszenie o aukcji (przetragu ustnym) na sprzedaż drewna9
Ogłoszenie o aukcji (II przetargu ustnym) na sprzedaż drewna13
Razem1068592

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1102972