Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych
w Bytowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
Informacja za 2019 rok
Sprawozdania finansowe
2018 rok
2019 rok
Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie
KORONAWIRUS-KOMUNIKAT
Kontakt
Wykaz dróg i mostów
Zamówienia publiczne
przetarg nieograniczony
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok
Zamówienia do 30 000 euro
O nas
o jednostce
kadra
RODO
Nabór pracowników
Informacja o wyniku naboru
Uchwały
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
w sprawie wporowadzenia kodeksu etyki pracowników samorządowych w ZDP Bytów
Wzory druków
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie robót
Zimowe utrzymanie dróg
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2019/2020
OŚWIADCZENIA
Oświadczenie o stanie kontroli zarządzczej w ZDP w Bytowie za rok 2019
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie za rok 2018
AUKCJE
Sprzedaż drewna
Sprzedaż sprzętu
INWESTYCJE w ramach ZOPRR
Przebudowa drogi powiatowej nr 1720G, DP 1714G − Wałdowo - Piaszczyna
Przebudowa drogi powiatowej nr 1704G, Zielin - Starkowo - Cetyń
Przebudowa ulicy ulicy powiatowej nr 1798G Styp-Rekowskiego w Bytowie
INWESTYCJE z EFRR w ramach RPO WP 2007-2013
Przebudowa drogi powiatowej nr 1780G na odcinku Udorpie - Studzienice
INWESTYCJE W RAMACH NPPDL 2008-2011
Remont ul. Szarych Szeregów w Bytowie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia
Przebudowa ulicy Kochanowskiego i Prostej wraz z mostem na rzece Bytowa w Bytowie
Przebudowa ulic Kaszubskiej, Małopolskiej i Sikorskiego w Miastku - etap I
Przebudowa drogi powiatowej nr 1198G na odcinku Radusz - Kołczygłowy
INWESTYCJE W RAMACH NPPDL - ETAP II - BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ 2012 - 2015
Przebudowa drogi powiatowej nr 1711G na odcinku Miastko - Wołcza Wielka - Etap II
INWESTYCJE W RAMACH PROW na lata 2014-2020
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G na odcinku Tuchomie - Ciemno
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G Kozy-Kozin-DW nr 212 - etap I
Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Dolno-Trzebielino
INWESTYCJE W RAMACH PO "RYBACTWO I MORZE"
Modernizacja szlaków turystycznych towarzyszącym szlakom wodnym, polegająca na remoncie ścieżek rowerowych na odcinku Łupawsko - Jasień
Archiwum
Rok 2019
Rok 2020
Archiwum ogłoszeń
Sprzedaż sprzętu
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2015/2016
Rok 2018

DokumentOdwiedzin
kontakt - adres19142
wykaz ulic3265
wykaz dróg6696
Brak wyników2269
nasza jednostka10507
uchwała nr Nr XIX/101/2004 Rady Powaitu Bytowskiego z dnia 9.08.2004 r. w sprawie wysokości opłat2383
wykaz mostów3818
kadra12074
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego - wersja tylko do pobrania1347
Przebudowa drogi powiatowej nr 1720G, DP 1714G − Wałdowo - Piaszczyna8133
Przebudowa drogi powiatowej nr 1704G, Zielin - Starkowo - Cetyń7658
zimowe utrzymanie dróg powitowych 2005-2006173
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1726G z drogą gminną Nr182069G w miejscowości Tuchomko3586
sezon 2006/20072454
brak informacji o zawarciu umów2596
Zakup materiałów bitumicznych do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2007 roku23
Wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2007 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie7
Wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2007 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku 6
Dostawa kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2007 roku10
brak ogłoszeń o przetargach9378
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - sezon 2007-2008137
opis6912
Sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku wg potrzeb w 2009 roku1801
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasach dróg powiatowych na terenie gmin: Miastko, Trzebielino, Kołczygłowy1983
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasach dróg powiatowych na terenie gmin: Borzytuchom, Lipnica, Tuchomie, Bytów, Studzienice, Czarna Dąbrówka1858
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2009 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie2189
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2009 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku1979
Przetarg nieograniczony częściowy na dostawę materiałów bitumicznych do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2009 roku 1845
Przetarg nieograniczony na wykonywanie przebudowy drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia - DP nr 2503G I etap2107
Przetarg nieograniczony na wykonywanie remontu ulicy Szarych Szeregów nr 1805G w Bytowie2136
Usługi sprzętowe w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2009 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie2005
Usługi sprzętowe w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2009 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku1825
Przetarg nieograniczony na dostawę kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2009 roku 1924
Dostawa materiałów bitumicznych do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2009 roku1894
Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.; Przebudowa drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia - DP nr 2503G I etap1847
Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.; Remont ulicy Szarych Szeregów nr 1805G w Bytowie1885
Przetarg nieograniczony na dostawę kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2009 roku 1897
Przebudowa drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia - DP nr 2503G I etap1844
Remont ulicy Szarych Szeregów nr 1805G w Bytowie1781
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia - DP nr 2503G I etap1861
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Remont ulicy Szarych Szeregów nr 1805G w Bytowie1830
Dostawa kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2009 roku1863
Przetarg nieograniczony na dostawę betonowych prefabrykatów drogowych w 2009 roku 1984
Dostawa betonowych prefabrykatów drogowych w 2009 roku1878
Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy mostu na drodze powiatowej nr 1735G w miejscowości Stoltmany1968
Przetarg nieograniczony na wykonanie cienkich warstw z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno (typu "Slurry seal") na drogach powiatowych nr 1731G Piaszczyna - Borzyszkowy i nr 1735G Lipnica - Stoltmany1855
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu chodnika przy ulicy Dworcowej nr 1782G w Miastku1877
Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 1735G w miejscowości Stoltmany1803
Wykonanie cienkich warstw z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno (typu "Slurry seal") na drogach powiatowych nr 1731G Piaszczyna - Borzyszkowy i nr 1735G Lipnica - Stoltmany 1741
Remont chodnika przy ulicy Dworcowej nr 1782G w Miastku1817
Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1780G na odcinku Udorpie - Studzienice2657
Przetarg nieograniczony na wykonanie wzmocnienia i wyrównania nawierzchni jezdni na drodze powiatowej nr 1770G w miejscowości Rekowo1830
Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.; Przebudowa drogi powiatowej nr 1780G na odcinku Udorpie - Studzienice2283
Przetarg nieograniczony na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1772G w miejscowości Mądrzechowo1741
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1780G Udorpie - Studzienice 155
Przebudowa drogi powiatowej nr 1780G na odcinku Udorpie - Studzienice2174
Wzmocnienie i wyrównanie nawierzchni jezdni na drodze powiatowej nr 1770G w miejscowości Rekowo1738
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1772G w miejscowości Mądrzechowo1686
Przetarg nieograniczony na dostawę soli drogowej do piaskarek w sezonie zimowym 2009/2010 1939
Przetarg nieograniczony częściowy na dostawę piasku w sezonie zimowym 2009/2010 2076
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Parchowo, Studzienice z bazą w Bytowie1964
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gminy Lipnica1942
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gmin Kołczygłowy i Trzebielino2007
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gminy Czarna Dąbrówka1977
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gminy Tuchomie1961
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gminy Miastko2069
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych na terenie miasta Bytów w sezonie zimowym 2009/20102079
Dostawa soli drogowej do piaskarek w sezonie zimowym 2009/20101923
Dostawa piasku w sezonie zimowym 2009/20101989
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Parchowo, Studzienice z bazą w Bytowie1962
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gmin Kołczygłowy i Trzebielino1997
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gminy Tuchomie2025
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gminy Miastko1835
Usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych wraz z chodnikami na terenie miasta Bytów w sezonie zimowym 2009/2010 1951
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Parchowo, Studzienice z bazą w Bytowie1908
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gminy Lipnica1950
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gminy Czarna Dąbrówka1973
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gminy Lipnica1885
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gminy Czarna Dąbrówka1897
info6301
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasach dróg powiatowych na terenie gmin: Miastko, Trzebielino1965
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasach dróg powiatowych na terenie gmin: Lipnica, Tuchomie, Bytów, Studzienice, Kołczygłowy1956
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie wg potrzeb w 2010 roku 2023
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku wg potrzeb w 2010 roku 2117
Sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie wg potrzeb w 2010 roku1862
Sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku wg potrzeb w 2010 roku1842
ogłoszenie w sprawie naboru5584
Przebudowa ul. Szarych Szeregów w Bytowie2189
Przebudowa drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia7058
Lista kandydatów spełniajacych wymagań formalnych4046
Informacja o wyniku naboru3904
uchwała zmieniająca 395
Druk wniosku w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 527
Druk wniosku w sprawie wydania zezwolenia na umieszczenie urzadzenia428
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2010 roku na terenie Obwodu Drogowego nr 1 w Bytówie1959
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2010 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku1867
Przetarg nieograniczony częściowy na dostawy materiałów bitumicznych do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2010 roku1927
Przetarg nieograniczony na dostawę kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2010 roku1932
Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Kochanowskiego i Prostej wraz z mostem na rzece Bytowa w Bytowie2475
Usługi sprzętowe w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2010 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie1930
Usługi sprzętowe z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2010 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku1911
Dastawa materiałów bitumicznych do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2010 roku1987
Dostawa kruszyw do wykonywania remantów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2010 roku 2021
Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa ulicy Kochanowskiego i Prostej wraz z mostem na rzece Bytowa w Bytowie 2089
Przebudowa ulicy Kochanowskiego i Prostej wraz z mostem na rzece Bytowa w Bytowie2008
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa ulicy Kochanowskiego i Prostej wraz z mostem na rzece Bytowa w Bytowie2064
Przetarg nieograniczony na dostawę betonowych prefabrykatów drogowych w 2010 roku2071
Dostawa betonowych prefabrykatów drogowych w 2010 roku1946
Zarządzenie nr 3/20094745
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia - DP nr 2503G - II etap2080
Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko Specjalista ds. budowy dróg2413
Przetarg nieograniczony na remont chodnika przy ulicy Chrobrego nr 1781G w Miastku1926
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 1749G w km 4+747 - 5+250 w miejscowości Barnowo na dł. L=503,0 mb1891
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 1334G w km 24+070 - 24+476 w miejscowości Pomysk Mały na dł. L=406,0 mb2014
Przebudowa drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia - DP nr 2503G II etap1907
Informacja o wyniku naboru2074
ogłoszenie w sprawie naboru3999
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 1707G Świerzenko - Świerzno w km 0+013 - 1+213 oraz drogi nr 1706G w km 9+400 - 9+600 m. Świerzno1899
Przetarg nieograniczony na remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1167G na odcinku Dolno - Trzebielino w km 14+917-15+2612282
Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż 2 ciągników marki URSUS C 360 oraz przyczepy wywrotka D-451981
Przetarg nieograniczony na remont chodnika przy ulicy Chrobrego nr 1781G w Miastku1872
Lista kandydatów spełniajacych wymagań formalnych3940
Remont drogi powiatowej nr 1749G w km 4+747-5+250 w miejscowości Barnowo na dł. L=503,0mb1893
Remont drogi powiatowej nr 1334G w km 24+070 - 24+476 w miejscowości Pomysk Mały na dł. L=406,0 mb1861
Informacja o wyniku naboru3682
Remont drogi powiatowej nr 1707G Świerzenko -Świerzno w km 0+013 - 1+213 oraz drogi nr 1706G w km 9+400 - 9+600 m. Świerzno1973
Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1167G na odcinku Dolno - Trzebielino w km 14+917 - 15+2611873
Remont chodnika przy ulicy Chrobrego nr 1781G w Miastku1851
Przetarg nieograniczony na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1201G na odcinku Osieki - Niedarzyno- I Etap1977
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1201G na odcinku Osieki - Niedarzyno- 1794
Przetarg nieograniczony na dostawę soli drogowej do piaskarek w sezonie zimowym 2010/20111827
Przetarg nieograniczony na dostawę masy mineralno − asfaltowej do wbudowania na zimno do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2010 roku1830
Dostawa soli drogowej do piaskarek w sezonie zimowym 2010/20111756
Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż ciągnika marki Ursus C 3602102
Dostawa masy mineralno − asfaltowej do wbudowania "na zimno" do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2010 roku1766
Przetarg nieograniczony częściowy na dostawę piasku w sezonie zimowym 2010/20111895
Dostawa piasku w sezonie zimowym 2010/20112048
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gminy Tuchomie i Lipnica1841
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gminy Miastko1873
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gmin Kołczyglowy i Trzebielino1736
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych wraz z chodnikami na terenie miasta Bytów w sezonie zimowym 2010/2011 1791
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gminy Czarna Dąbrówka1970
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Parchowo, Studzienice z bazą w Bytowie1853
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gminy Tuchomie i Lipnica1890
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gminy Miastko1754
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gmin Kołczygłowy i Trzebielino1820
Usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych wraz z chodnikami na terenie miasta Bytów w sezonie zimowym 2010/2011 1745
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gminy Czarna Dąbrówka1720
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Parchowo, Studzienice z bazą w Bytowie1997
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku wg potrzeb w 2011 roku1705
sezon 2010-2011426
Sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 wg potrzeb w 2011 roku1723
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie wg potrzeb w 2011 roku1718
Przetarg nieograniczony na dostawę nowej skrapiarki z zasobnikiem na grys w ilości 1 sztuki1732
Sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie wg potrzeb w 2011 roku1879
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na dostawę nowej skrapiarki wraz z zasobnikiem na grys w ilości jednej sztuki1675
Przetarg nieograniczony na dostawę nowej przyczepy ciężarowej do 3,5 t ze skrapiarką i z zasobnikiem na grys w ilości 1 sztuki1722
Dostawa nowej przyczepy ciężarowej do 3,5 t ze skrapiarką i z zasobnikiem na grys w ilości 1 sztuki1722
Na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gminy Tuchomie i Lipnica - usługi dodatkowe1695
Na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gminy Czarna Dabrówka - usługi dodatkowe1709
Na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Parchowo, Studzienice z bazą w Bytowie - usługi dodatkowe1729
Przebudowa ulicy Kochanowskiego i Prostej wraz z mostem na rzece Bytowa w Bytowie6469
Przetarg nieograniczony na dostawę nowego rębaka do rozdrabniania gałęzi w ilości 1 sztuki1714
Przetarg nieograniczony na dostawę masy mineralno-asfaltowej do wykonania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2011 roku1803
Przetarg nieograniczony na dostawe kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2011 roku.1661
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasach dróg powiatowych na terenie gmin: Kołczygłowy, Parchowo, Czarna Dąbrówka, Studzienice1766
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na dostawę masy mineralno - asfaltowej do wykonania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2011 roku1586
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2011 roku106
Przetarg nieograniczony na dostawę masy mineralno - asfaltowej do wykonania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2011 roku1704
Przetarg nieograniczony na Przebudowę ulic Kaszubskiej, Małopolskiej i Sikorskiego w Miastku - etap I2257
Dostawa kruszyw do wykonania remontów cząstkowych i biezącego utrzymania dróg powiatowych w 2011 roku1755
Dostawa masy mineralno asfaltowej do wykonania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2011 roku1757
Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.; Przebudowa ulic Kaszubskiej, Małopolskiej i Sikorskiego w Miastku - etap I2005
Przetarg nieograniczony na wykonanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2011 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie1727
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 1193G Chlewnica - Mikorowo - Kozin2234
Przetarg nieograniczony na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1201G na odcinku Osieki- Neidarzyno - II etap1824
Przebudowa ulic Kaszubskiej, Małopolskiej i Sikorskiego w Miastku - etap I1939
Przetarg nieograniczony na wykonanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2011 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku1928
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa ulic Kaszubskiej, Małopolskiej i Sikorskiego w Miastku - etap I233
Dostawa kruszyw do wykonania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2011 r.1874
Przetarg nieograniczony na wykonanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2011 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie1917
Przetarg nieograniczony na wykonanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2011 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku1799
Przetarg nieograniczony na Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 1193G Chlewnica - Mikorowo - Kozin1564
Przetarg nieograniczony na Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 1193G Chlewnica - Mikorowo - Kozin1749
Przetarg nieograniczony na Budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1201G na odcinku Osieki - Niedarzyno - II etap1647
Wykonanie cienkich warstw z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu Slurry seal na drogach powiatowych nr 1762G i 1735G1654
Remont drogi powiatowej nr 1762G w km 11+435 - 12+240 w miejscowości Skwierawy na dł. L=805,0 mb1666
Dostawa betonowych prefabrykatów drogowych w 2011 roku1714
Przetarg nieograniczony na dostawę betonowych prefabrykatów drogowych w 2011 roku1706
Przetarg nieograniczony na Naprawę drogi powiatowej nr 1334G w km 14+100 - 14+600 w miejscowości Jasień na dł. L=500,0 mb1746
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1198G na odcinku Radusz - Kołczygłowy1888
Wykonanie cienkich warstw z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu 1508
Remont drogi powiatowej nr 1762G w km 11+435 - 12+240 w miejscowości Skwierawy na dł. L=805,0 mb1500
Ogłoszenie o aukcji (przetargu ustnym) na sprzedaż dwóch piaskarek (rozsypywarki środków chemicznych)1511
Ogłoszenie o aukcji (przetargu ustnym) na sprzedaż dwóch piaskarek (rozsypywarki środków chemicznych)1556
Naprawa drogi powiatowej nr 1334G w km 14+100 - 14+ 600 w miejscowości Jasień na dł. L=500,0 mb1457
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej 1198G na odcinku Radusz - Kołczygłowy1564
Przetarg nieograniczony na naprawę drogi powiatowej nr 1769 w km 9+060 - 9+490 na dł. L=430,0 mb1617
Ogłoszenie o aukcji (przetarg ustny) na sprzedaż piaskarki (rozsypywarki środków chemicznych)1510
Przetarg nieograniczony na naprawę drogi powiatowej nr 1769 w km 9+060 - 9+490 na dł. L=430,0 mb1591
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Naprawa drogi powiatowej nr 1769G w km 9+490 - 9+590 na dł. L = 100,0 mb.1456
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy- Dostawa kruszyw do wykonania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2011 roku1457
Ogłoszenie o aukcji (przetargu ustnym) na sprzedaż piaskarki (rozsypywarki środków chemicznych)1490
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na naprawę drogi powiatowej nr 1769G w km 9+490 - 9+590 na dł. L=100,0 mb1408
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę kruszyw do wykonania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2011 roku1573
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie wg potrzeb w 2011/2012 roku1556
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Dostawa betonowych prefabrykatów drogowych w 2011 roku1456
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie wg potrzeb w 2011/2012 roku1670
Dostawa soli drogowej do piaskarek w sezonie zimowym 2011/20121624
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę betonowych prefabrykatów drogowych w 2011r.1441
Przetarg niograniczony częściowy na dostawę piasku w sezonie zimowym 2011/20121523
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych wraz z chodnikami na terenie miasta Bytów w sezonie zimowym 2011/20121554
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gminy Miastko1549
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gmin Kołczygłowy i Trzebielino1474
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gminy Lipnica1510
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie Gminy Czarna Dąbrówka1424
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Parchowo, Studzienice z bazą w Bytowie1677
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gminy Tuchomie1583
Przetarg nieograniczony na dostawę soli drogowej do piaskarek w sezonie zimowym 2011/20121602
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1724G na odcinku Zagony - Nowe Huty w km 5+330 - 5+880 na długości L = 550,0 mb.1484
Zawiadomienie o unieważnieniu przetaru nieograniczonego częściowego na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gminy Czrna Dąbrówka - Część Nr 11476
Przetarg nieograniczony częściowy na dostawę piasku z sezonie zimowym 2011/2012 1939
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych wraz z chodnikami na terenie miasta Bytów w sezonie zimowym 2011/20121533
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gminy Miastko1700
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gmin Kołczygłowy i Trzebielino1637
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gminy Lipnica1586
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gminy Czarna Dąbrówka1685
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gminy Tuchomie1861
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Parchowo, Studzienice z bazą w Bytowie1879
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gminy Czarna Dąbrówka1549
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 1724G na odcinku Zagony - Nowe Huty w km 5+330-5+880 na dł. L=550,0 mb1543
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gminy Czarna Dąbrówka1503
Zarządzenie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Samorządowych2394
3282
sezon 2011-20122012
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Wykonanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2011 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku1457
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonywanie usług w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2011 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku1586
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku wg potrzeb w 2012 roku1458
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywnie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku wg potrzeb w 2012 roku1577
Przetarg nieograniczony na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1726G z drogą dminną nr 182069G w miejscowości Tuchomko2667
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w 2011 r.3404
Raport z monitoringu kodeksu etycznego dokonanego w oparciu o wyniki ankiet skierowanych do społeczności lokalnej1280
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1711G na odcinku Miastko - Wołcza Wielka - etap II2744
Przetarg nieograniczony na dostawę masy mineralno - asfaltowej do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2012 roku 1923
Przetarg nieograniczony na dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2012 roku1858
Przebudowa ulic Kaszubskiej, Małopolskiej i Sikorskiego w Miastku - etap I5580
Przebudowa drogi powiatowej nr 1198G na odcinku Radusz - Kołczygłowy5513
Wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2012 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie1936
Wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2012 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku1958
Dostawa kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2012 roku1887
Dostawa masy mineralno - asfaltowej do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2012 roku 1730
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2012 roku1435
Wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2012 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie 2065
Wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2012 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku 1604
Przebudowa drogi powiatowej nr 1711G na odcinku Miastko - Wołcza Wielka - etap II1607
Dostawa kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2012 roku2016
Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1334G w miejscowości Jasień2069
Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1334G w miejscowości Jasień1747
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1766G w miejscowości Barnowiec - etap I1968
Naprawa dróg powiatowych nr 1769G w miejscowości Kłączno i nr 1773G w miejscowości Ugoszcz1903
Przetarg nieograniczony na dostawę betonowych prefabrykatów drogowych w 2012 roku1717
Dostawa betonowych prefabrykatów drogowych w 2012 roku1916
Przetarg nieograniczony na naprawę drogi powiatowej nr 1724G w miejscowości Wądół1915
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1766G w miejscowości Barnowiec - Etap I1600
Naprawa dróg powiatowych nr 1769G w miejscowości Kłączno i nr 1773G w miejscowości Ugoszcz1449
Przetarg nieograniczony na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1767G w miejscowości Struszewo2141
Naprawa drogi powiatowej nr 1724G w miejscowości Wądół1509
Przetarg nieograniczony na naprawę drogi powiatowej nr 1705G w miejscowości Trzebielino1884
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na naprawę drogi powiatowej nr 1773G w miejscowości Ugoszcz w km 0+550 - 0+900 na długości L=350 mb1586
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1767G w miejscowości Struszewo1611
mapa sieci dróg powiatu bytowskiego3240
Naprawa drogi powiatowej nr 1705 w miejscowości Trzebielino1370
Ogłoszenie o zmiarze zawarcia umowy na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1334G w miejscowości Jasień w km 14+834 - 14+959 na dł. L=125 mb1473
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1766G w miejscowości Barnowiec w km 0+424 - 0+477 na długości L=53 mb1470
Przetarg nieograniczony na wykonanie cienkich warstw z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu 1739
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę betonowych prefabrykatów drogowych w 2012 roku1486
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na naprawę drogi powiatowej nr 1705G w miejscowości Trzebielino w km 0+470 - 0+780 na długości L=310,0 mb1502
Przetarg nieograniczony na naprawę dróg powiatowych nr 1762G w miejscowości Parchowo i nr 1735G w miejscowości Zapceń1801
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1729G w miejscowości Ostrowite1744
Przetarg nieograniczony na wykonanie cienkich warstw z mieszanki mineralno - bitumicznej typu 1459
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na przebudowę włączenia drogi powiatowej nr 1712G do drogi powiatowej nr 1711G w miejscowości Wołcza Wielka1425
Przetarg nieograniczony na naprawę dróg powiatowych nr 1762G w miejscowości Parchowo i nr 1735G w miejscowości Zapceń1502
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1729G w miejscowości Ostrowite1424
Przetarg nieograniczony na dostawę soli drogowej do piaskarek w sezonie zimowym 2012/20131874
Przetarg nieograniczony częściowy na dostawę piasku w sezonie zimowym 2012/20131706
Przetarg nieograniczony na dostawę soli drogowej do piaskarek w sezonie zimowym 2012/20131585
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych wraz z chodnikami na terenia miasta Bytów w sezonie zimowym 2012/20131714
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gminy Miastko1565
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gminy Lipnica1817
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gmin Kołczygłowy i Trzebielino1808
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gminy Tuchomie1692
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Parchowo, Studzienice, Tuchomie z bazą w Bytowie1694
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gminy Czarna Dąbrówka1844
Przetarg nieograniczony częściowy na dostawę piasku w sezonie zimowym 2012/20131743
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych wraz z chodnikami na terenie miasta Bytów w sezonie zimowym 2012/2013 1518
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gminy Miastko1556
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gmin Kołczygłowy i Trzebielino 1457
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gminy Lipnica1433
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gminy Tuchomie1518
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gminy Czarna Dąbrówka1561
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Parchowo, Studzienice, Tuchomie z bazą w Bytowie2352
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 1729G w miejscowości Ostrowite - roboty uzupełniające1513
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2012 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku - zamówienie uzupełniające1507
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 1w Bytowie wg potrzeb w 2013 roku1851
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku wg potrzeb w 2013 roku1881
Przetarg nieograniczony na dostawę nowego samochodu ciężarowego do 3,5 tony - wywrotka na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych 1778
sezon 2012 - 20132367
Sezon 2012 - 20132777
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie wg potrzeb w 2013 roku1454
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku wg potrzeb w 2013 roku1476
Przetarg nieograniczony na dostawę nowego samochodu ciężarowego do 3,5 tony - wywrotka na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie1642
Wykaz ulic515
Wykaz dróg715
Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż samochodu osobowego marki Daewoo Lanos 1,6SX i samochodu ciężarowego marki Peugeot Boxer 2,5 TDI,1660
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2013 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie1714
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2013 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku 1766
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie w roku 20123079
Przebudowa drogi powiatowej nr 1711G na odcinku Miastko - Wołcza Wielka - Etap II5834
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2013 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie1811
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2013 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku1491
Przetarg nieograniczony na dostawę masy mineralno - asfaltowej do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2013 roku1698
Przetarg nieograniczony na dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2013 roku1949
Przetarg nieograniczony na dostawę kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2013 roku1881
Przetarg nieograniczony na dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2013 roku1454
Przetarg nieograniczony na dostawę kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2013 roku1460
Przetarg nieograniczony na dostawę masy mineralno - asfaltowej do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2013 roku1432
Ogłoszenie o aukcji (przetargu ustnym) na sprzedaż samochodu osobowego marki Daewoo Lanos 1,6SX i samochodu ciężarowego marki Peugeot Boxer 2,5 TDI2912
Raport z monitoringu kodeksu etycznego dokonanego w oparciu o wyniki ankiet skierowanych do społeczności lokalnej za 2012 rok1100
Przetarg nieograniczony na przebudowę chodnika wraz z poszerzeniem jezdni przy drodze powiatowej nr 1724G w miejscowości Wądół2176
Przetarg nieograniczony na dostawę betonowych prefabrykatów drogowych w 2013 roku1806
Przetarg nieograniczony na przebudowę chodnika wraz z poszerzeniem jezdni przy drodze powiatowej nr 1724G w miejscowości Wądół1387
Przetarg nieograniczony na dostawę betonowych prefabrykatów drogowych w 2013 roku 1458
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych nr 1767G Borzytuchom - Tuchomie i nr 1729G Tuchomie - Lipnica2331
Druk wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia6209
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót5348
Uchwała nr XXII/201/2013 Rady Powiatu Bytowskiego z dnia 25.04.2013 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego6555
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych nr 1767G Borzytuchom - Tuchomie i 1729G Tuchomie - Lipnica1638
Przetarg nieograniczony na modernizację (naprawę) drogi powiatowej nr 1706G na odcinku Świerzno - Kawcze2307
Modernizacja (naprawa) drogi powiatowej nr 1706G na odcinku Świerzno - Kawcze1348
Przetarg nieograniczony na dostawę masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na zimno na drogach powiatowych w 2013 roku1762
Przetarg nieograniczony na zakup masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na gorąco na drogach powiatowych w 2013 roku 1898
Przetarg nieograniczony na wykonanie cienkich warstw z mieszanki mineralno - bitumicznej nz zimno typu Slurry seal na drogach powiatowych powiatu bytowskiego 1979
Zakup masy mineralno asfaltowej do wbudowania na gorąco na drogach powiatowych w 2013 roku1466
Dostawa masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na zimno na drogach powiatowych w 2013 roku 1605
Wykonanie cienkich warstw z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu 1345
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1738G w miejscowości Karwno - etap I2135
Aukcja (przetarg ustny) na sprzedaż piaskarko - solarki 1545
Przebudowa drogi powiatowej nr 1738G w miejscowości Karwno - etap I1441
Przetarg nieograniczony na przebudowę chodników w miejscowości Tuchomie2755
Przetarg nieograniczony częściowy na dostawę piasku w sezonie zimowym 2013/20141831
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2013 roku - zamówienie uzupełniające1334
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2013 roku - zamówienie uzupełniające1354
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2013 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku - zmówienie uzupełniające1398
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na wykonanie cienkich warstw z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu Slurry seal na drogach powiatowych powiatu bytowskiego - zamówienie uzupełniające1431
Przebudowa chodników w miejscowości Tuchomie1519
Dostawa piasku w sezonie zimowym 2013/20141518
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych wraz z chodnikami na terenie miasta Bytów w sezonie zimowym 2013/20141721
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gminy Miastko1652
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gmin Kołczyglowy i Trzebielino1865
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gminy Lipnica1747
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w szezonie zimowym 2013/2014 na terenie gminy Tuchomie1689
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Parchowo, Studzienice, Tuchomie z bazą w Bytowie1880
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gminy Czarna Dąbrówka1795
Usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych wraz z chodnikami na terenie miasta Bytów w sezonie zimowym 2013/20141528
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gminy Miastko1343
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gmin Kołczygłowy i Trzebielino1340
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gminy Lipnica1322
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gminy Tuchomie 1272
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1703G w miejscowości Starkowo - etap I budowa kanalizacji deszczowej1831
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Parchowo, Studzienice, Tuchomie z bazą w Bytowie1676
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gminy Czarna Dąbrówka1323
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2013 roku - zamówienie uzupełniające1428
Przebudowa drogi powiatowej nr 1703G w miejscowości Starkowo - etap I budowa kanalizacji deszczowej1408
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2013-20142426
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowu na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2013 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku - zmówienie uzupełniające1304
Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę używanego samochodu ciężarowego1796
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup i dostawę używanego samochodu ciężarowego1300
Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę używanego samochodu ciężąrowego - II przetarg nieograniczony1854
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie wg potrzeb w 2014 roku1743
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku wg potrzeb w 2014 roku1674
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup i dostawę używanego samochodu ciężarowego - II przetarg nieograniczony1263
Sukcesywne zaopatrywanie w paliwa pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie wg potrzeb w 2014 roku1292
Sukcesywne zaopatrywanie w paliwa pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku wg potrzeb w 2014 roku1278
Ogloszenie o zamiarze zawarcia umowy na zakup i dostawę używanego samochodu ciężaroqwego1401
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę soli drogowej do piaskarek w sezonie zimowym 2012/2013 - zamówienie uzupełniające1378
Przetarg nieograniczony na dostawę masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na zimno na drogach powiatowych w 2014 roku2542
Przetarg nieograniczony na zakup wraz z montażem fabrycznie nowego remontera drogowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie1768
Zakup wraz z montażem fabrycznie nowego remontera drogowego dla Zarządu Dróg Powiatowych1254
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usłg sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2014 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Mistku1880
Dostawa masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na zimno na drogach powiatowych w 2014roku 1691
Przetarg nieograniczony na dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2014 roku1766
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie za 2013 r.4545
Wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2014 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku1317
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2014 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie 1683
Przetarg nieograniczony na dostawę kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2014 roku1887
Wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2014 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie1325
Dostawa kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2014 roku1344
Prtzetarg nieograniczony na zakup masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na gorąco na drogach powiatowych w 2014 roku1736
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2014 roku1280
Zakup masy mineraln - asfaltowej do wbudowania na gorąco na drogach powiatowych w 2014 roku1260
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1703G w miejscowości Starkowo - etap II1658
Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Mickiewicza w Bytowie1973
Raport z monitoringu kodeksu etycznego dokonanego w oparciu o wyniki ankiet sierowanych do społeczności lokalnej za rok 2013845
Przebudowa drogi powiatowej nr 1703G w miejscowości Starkowo - etap II1229
Przebudowa ulicy Mickiewicza w Bytowie1233
Przetarg nieograniczony na dostawę betonowych prefabrykatów drogowych w 2014 roku1743
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1738G w miejscowości Karwno - etap II1655
Dostawa betonowych prefabrykatów drogowych w 2014 roku1235
Przebudowa drogi powiatowej nr 1738G w miejscowości Karwno - etap II1287
Przetarg nieograniczony na wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu Slurry seal i powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drogach powiatowych1943
Wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu Slurry seal i powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drogach powiatowych1293
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2014 roku - zamówienie uzupełniające1228
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2014 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku - zmówienie uzupełniające1208
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gminy Lipnica1343
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gminy Tuchomie1476
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gmin Kołczyglowy i Trzebielino1344
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gminy Czarna Dąbrówka1552
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gminy Miastko1547
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych wraz z chodnikami na terenie miasta Bytów w sezonie zimowym 2014/20151450
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Parchowo, Studzienice, Tuchomie z bazą w Bytowie1623
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gminy Lipnica 1045
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gminy Tuchomie1118
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gmin Kołczygłowy i Trzebielino1144
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gminy Czarna Dąbrówka1087
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gminy Miastkao1069
Usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych wraz z chodnikami na terenie miasta Bytów w sezonie zimowym 2014/20151150
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom Czarna Dąbrówka, Parchowo, Studzienice, Tuchomie z bazą w Bytowie1433
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2014 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie - zmówienie uzupełniające1164
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2014-20151732
Przetarg nieograniczony częściowy na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa pojazdów i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie wg potrzeb w 2015 roku2754
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa pojazdów i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie wg potrzeb w 2015 roku1141
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1749G Górki - Barnowo na terenie gminy Kołczygłowy1114
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia na terenie gminy Miastko1026
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1779G DK nr 20 - Udorpie na terenie gminy Bytów1175
Wykaz dróg2728
Wykaz ulic1750
Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie2083
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania dróg Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie1021
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2015 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie 1502
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2015 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku1359
Przetarg nieograniczony na poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie gminy Tuchomie2273
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2015 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie 1165
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2015 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku 1136
Raport z monitoringu kodeksu etycznego dokonanego w oparciu o wyniki ankiet skierowanych do społeczności lokalnej za rok 2014626
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej budowy połączenia drogi powiatowej nr 1796G ulica Prosta z DW nr 209 w miejscowości Bytów1382
Przetarg nieograniczony na dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2015 roku1290
Przetarg nieograniczony na dostawę masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na zimno na drogach powiatowych w 2015 roku1328
Przetarg nieograniczony na dostawę kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2015 roku1473
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na poprawę bezpieczeństa komunikacyjnego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie gminy Tuchomie1136
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2015 roku1024
Przetarg nieograniczony na zakup masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na gorąco na drogach powiatowych w 2015 roku 1442
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji projektowej budowy połączenia drogi powiatowej nr 1796G ulica Prosta z DW nr 209 w miejscowości Bytów 1046
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na zimno na drogach powiatowych w 2015 roku1024
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2015 roku1040
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na gorąco na drogach powiatowych w 2015 roku998
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1792G - ulica Mierosławskiego w Bytowie1580
Przetarg nieograniczony na dostawę betonowych prefabrykatów drogowych w 2015 roku1459
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1792G - ulica Mierosławskiego w Bytowie998
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1792G - ulica Mierosławskiego w Bytowie2234
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostwę betonowych prefabrykatów drogowych w 2015 roku1182
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1792G - ulica Mierosławskiego w Bytowie1175
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1201G w miejscowości Grzmiąca w systemis zaprojektuj i wybuduj 2462
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi powiatowej nr 1201G w miejscowości Grzmiąca w systemie zaprojektuj i wybuduj1089
Przetarg nieograniczony na modernizację drogi powiatowej nr 1712G Wołcza Wielka - Wołcza Mała1377
Przetarg nieograniczony na wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu Slurry seal i powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drogach powiatowych w 2015 roku1378
Przetarg nieograniczony na przebudowę chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1714G i 1717G w miejscowości Trzcinno1364
Przetarg nieograniczony na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1772G w miejscowości Ząbinowice1372
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację drogi powiatowej nr 1712G Wołcza Wielka - Wołcza Mała1117
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowu na poprawę nośności dróg powiatowych nr 1724G na odcinku Zagony - Tuchomie oraz nr 1725G na odcinku Masłowice Tuchomskie - Tuchomie1093
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu slurry seal i powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drogach powiatowych w 2015 roku 966
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie przebudowy chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1714G i 1717G w miejscowości Trzcinno1103
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1772G w miejscowości Ząbinowice1025
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na drogach powiatowych nr 1730G i 1766G oraz poprawa nośności drogi powiatowej nr 1728G1036
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie powiatu bytowskiego1873
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie powiatu bytowskiego 1256
II Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie powiatu bytowskiego1518
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie powiatu bytowskiego1465
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie powiatu bytowskiego - II przetarg nieograniczony1303
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie powiatu bytowskiego 1282
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1704G Zielin - Starkowo - Cetyń na terenie gminy Trzebielino1104
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych nr 1752G Krosnowo - Borzytuchom i nr 1768G Struszewo - Dąbrówka na terenie gminy Borzytuchom1219
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1726G Tuchomie - Bytów na terenie gminy Borzytuchom1201
Aukcja na sprzedaż samochodu ciężarowego Lublin III nr rej. GKA 876B, rok produkcji 1999, nr inw. 741/M/21074
Przetarg nieograniczony częściowy na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa pojazdów i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie wg potrzeb w 2016 roku2827
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa pojazdów i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie wg potrzeb w 2016 roku378
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1739G Kozy - Kotuszewo na terenie gminy Czarna Dąbrówka1225
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Przeradź na terenie gminy Miastko1171
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1718G Kwisno - Przęsin na terenie gminy Miastko1161
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1739G Kozy - Kotuszewo na terenie gminy Czarna Dąbrówka1311
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie za rok 20153027
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1779G DK Nr 20 - Udorpie - etap I2378
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2016 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie1445
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2016 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku1445
Raport z monitoringu kodeksu etycznego dokonanego w oparciu o wyniki ankiet skierowanych do społeczności lokalnej za rok 2015483
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2016 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie 1139
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2016 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku1183
Przetarg nieograniczony na dostawę masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na zimno na drogach powiatowych w 2016 roku1503
Przetarg nieograniczony na zakup masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na gorąco na drogach powiatowych w 2016 roku 1466
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi powiatowej nr 1779G DK Nr 20 - Udorpie - etap I1365
Przetarg nieograniczony na dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RCdo wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2016 roku1392
Przetarg nieograniczony na dostawę kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2016 roku1515
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na zimno na drogach powiatowych w 2016 roku1256
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na gorąco na drogach powiatowych w 2016 roku1153
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkoropadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2016 roku1231
Przetarg nieogranicziny na przebudowę dróg powiatowych nr 1708G i 1709G na odcinku Bobięcino - Kamnica - Wołcza Wielka1988
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2016 roku1188
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1792G - ulica Mierosławskiego w Bytowie - etap I 1566
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację drogi powiatowej nr 1167G1766
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowe drogi powiatowej nr 1792G - ulica Mierosławskiego w Bytowie- etap I1202
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę dróg powiatowych nr 1708G i 1709G na odcinku Bobięcino - Kamnica - Wołcza Wielka1201
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1198G w miejscowości Radusz1386
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i modernizację drogi powiatowej nr 1167G1065
Aukcja na sprzedaż:drewna opałowego (odziomki) w ilości 52,14 m3 i drewna użytkowego (odziomki) w ilości 75,80 m3 różnych gatunków drzew pozyskanych z wycinki drzew przydrożnych. 1651
Przetag nieograniczony na przebudowę mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1767G na rzece Kamienica w miejscowości Tuchomie7197
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi powiatowej nr 1198G w miejscowości Radusz1304
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1201G Budowo - Krosnowo - Bytów1378
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1769G na odcinku Broczyna - Bożanka1427
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1201G Budowo - Krosnowo - Bytów1145
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1201G Budowo - Krosnowo - Bytów - II przetarg nieograniczony1434
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 1743G na odcinku granica powiatu bytowskiego - DK nr 201557
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1201G Budowo - Krosnowo - Bytów - II przetarg nieograniczony1092
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi powiatowej nr 1169G na odcinku Broczyna - Bożanka1180
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1201G Budowo - Krosnowo - Bytów1474
Informacja o wyborze najkorzystniwjszej oferty na przebudowę mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1767G na rzece Kamienica w miejscowości Tuchomie1155
Przetarg nieograniczony na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1714G i 1717G w miejscowości Trzcinno - etap IV1329
Przetarg nieograniczony częściowy na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych z podziałem na części1490
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont drogi powiatowej nr 1743G na odcinku granica powiatu bytowskiego - DK nr 201160
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1201G Budowo - Krosnowo - Bytów1170
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1714G i 1717G w miejscowości Trzcinno - etap IV1269
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych z podziałem na części1268
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1193G w miejscowości Mikorowo1421
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 1193G w miejscowości Mikorowo1137
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G w miejscowości Mikorowo - II przetarg nieograniczony1369
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi powiatowej nr 1198G w miejscowości Radusz - budowa chodnika wraz z zjazdami - zamówienia uzupełniające1257
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 1193G w miejscowości Mikorowo - II przetarg nieograniczony1198
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1731G w miejscowości Łąkie1397
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi powiatowej nr 1792G - ulica Mierosławskiego w Bytowie - etap I - remont chodnika w km 0+525 - 0+810 na długości L= 285 mb - zamówienie uzupełniające1170
Przetarg nieograniczony częściowy na przebudowę chodników w ciągu dróg powiatowych nr 1732G w miejscowości Lipnica oraz nr 1777G w miejscowości Studzienice1350
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie powiatu bytowskiego1178
Aukcja na sprzedaż drewna opałowego w ilości 14,43 m3 i drewna użytkowego 20,56 m3 różnych gatunków drzew pozyskanych z wycinki drzew przydrożnych2172
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1731G w miejscowości Łąkie1018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1731G w miejscowości Łąkie1041
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym częściowym na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie powiatu bytowskiego1109
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie powiatu bytowskiego1165
II Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie powiatu bytowskiego1140
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym częściowym na przebudowę chodników w ciągu dróg powiatowych nr 1732G w miejscowosci Lipnica oraz nr 1777G w miejscowości Studzienice996
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na przebudowę chodników w ciągu dróg powiatowych nr 1732G w miejscowości Lipnica oraz nr 1777G w miejscowości Studzienice995
Zestawienie złożonych ofert w II przetargu nieograniczonym na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2016./2017 na terenie powiatu bytowskiego1035
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie powiatu bytowskiego1082
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2016 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku - zmówienie uzupełniające1132
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2016/20172213
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2015-2016783
Sukcesywne zaopatrywanie w paliwa pojazdów i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie wg potrzeb w 2017 roku438
Zestawienie złożonych ofert na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa pojazdów i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie wg potrzeb w 2017 roku309
Informacja o wyborze oferty na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa pojazdów i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie wg potrzeb w 2017 roku.504
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G Kozy-Kozin-DW nr 212 - etap I953
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasach dróg powiatowych na terenie gminy Borzytuchom1005
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez remont dróg powiatowych na terenie gmin Miastko, Kołczygłowy i Bytów - poprawa bezpieczeństwa na drogach1347
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G Kozy-Kozin-DW nr 212 - etap I283
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok2488
Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Dolno - Trzebielino578
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G w miejscowości Mikorowo692
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G Kozy-Kozin-DW nr 212 - etap I336
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez remont dróg powiatowych na terenie gmin Miastko, Kołczygłowy i Bytów - poprawa bezpieczeństwa na drogach859
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez remont dróg powiatowych na terenie gmin Miastko, Kołczygłowy i Bytów - poprawa bezpieczeństwa na drogach264
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez remont dróg powiatowych na terenie gmin Miastko, Kołczygłowy i Bytów - poprawa bezpieczeństwa na drogach (II przetarg nieograniczony)" 847
Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Dolno - Trzebielino242
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G w miejscowości Mikorowo244
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dróg powiatowych nr 1731G, 1735G i 1761G460
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez remont dróg powiatowych na terenie gmin Miastko, Kołczygłowy i Bytów - poprawa bezpieczeństwa na drogach (II przetarg)280
Usługi sprzętowe w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2017r.314
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej do wykonania remontów cząstkowych dróg powiatowych w 2017r.317
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dróg powiatowych nr 1731G, 1735G i 1761G249
Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Dolno - Trzebielino 294
Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Dolno - Trzebielino261
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G w miejscowości Mikorowo222
Raport z monitoringu kodeksu etycznego dokonanego w oparciu o wyniki ankiet skierowanych do społeczności lokalnej za rok 2016296
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez remont dróg powiatowych na terenie gmin Miastko, Kołczygłowy i Bytów - poprawa bezpieczeństwa na drogach - II przetarg242
Usługi sprzętowe w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2017r.219
Zapytanie ofertowe-pełnienie funkcji Nadzoru Archeologicznego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G Kozy - Kozin - DW nr 212 - etap I246
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej do wykonania remontów cząstkowych dróg powiatowych w 2017r.233
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej do wykonania remontów cząstkowych dróg powiatowych w 2017r.223
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dróg powiatowych na terenie gminy Lipnica365
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dróg powiatowych nr 1731G, 1735G i 1761G251
Usługi sprzętowe w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2017r.219
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dróg powiatowych na terenie gminy Lipnica234
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dróg powiatowych na terenie gminy Lipnica179
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi powiatowej nr 1762G Parchowo - Nakla - Wygoda243
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G Kozy-Kozin-DW nr 212 - etap I2213
Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Dolno - Trzebielino 2324
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi powiatowej nr 1762G Parchowo - Nakla - Wygoda164
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie za rok 20161485
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi powiatowej nr 1762G Parchowo - Nakla - Wygoda164
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 1721G Role - Rozjazd222
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1714G w miejscowości Dretyń207
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi powiatowej nr 1708G Bobięcino - Malęcino - DW nr 206211
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 1721G Role - Rozjazd149
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu drogi powiatowej nr 1708G Bobięcino - Malęcino - DW nr 206144
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G DK nr 20 - Ciemno - Borzyszkowy - DW nr 212 - ETAP I1201
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1714G w miejscowości Dretyń140
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 1721G Role - Rozjazd135
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu drogi powiatowej nr 1708G Bobięcino - Malęcino - DW nr 206142
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1714G w miejscowości Dretyń132
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G DK nr 20 - Ciemno - Borzyszkowy - DW nr 212 - ETAP I791
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G DK nr 20 - Ciemno - Borzyszkowy - DW nr 212 - ETAP I882
Przebudowa drogi powiatowej nr 1334G na odcinku Rokity - Mydlita884
Przebudowa drogi powiatowej nr 1198G w miejscowości Radusz855
Przebudowa drogi powiatowej nr 1334G na odcinku Rokity - Mydlita802
Przebudowa drogi powiatowej nr 1198G w miejscowości Radusz774
Przebudowa drogi powiatowej nr 1334G na odcinku Rokity - Mydlita752
Przebudowa drogi powiatowej nr 1198G w miejscowości Radusz723
Informacja o wyniku naboru980
Przebudowa drogi powiatowej nr 1200G w miejscowości Gałąźnia Wielka863
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 oraz 2018/2019 na terenie powiatu bytowskiego828
Przebudowa drogi powiatowej nr 1200G w miejscowości Gałąźnia Wielka671
Przebudowa drogi powiatowej nr 1200G w miejscowości Gałąźnia Wielka (II przetarg nieograniczony)817
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 oraz 2018/2019 na terenie powiatu bytowskiego722
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 oraz 2018/2019 na terenie powiatu bytowskiego659
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 oraz 2018/2019 na terenie powiatu bytowskiego (II przetarg)787
Przebudowa drogi powiatowej nr 1200G w miejscowości Gałąźnia Wielka (II przetarg nieograniczony)600
Przebudowa drogi powiatowej nr 1200G w miejscowości Gałąźnia Wielka (II przetarg nieograniczony)668
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 oraz 2018/2019 na terenie powiatu bytowskiego CZĘŚĆ 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10661
Odbudowę drogi powiatowej nr 1934G w miejscowości Sumin709
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 oraz 2018/2019 na terenie powiatu bytowskiego (II przetarg)620
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - ds. administracji i sekretariatu845
Odbudowa drogi powiatowej nr 1934G w miejscowości Sumin646
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 oraz 2018/2019 na terenie powiatu bytowskiego (II przetarg nieograniczony)663
Odbudowa drogi powiatowej nr 1934G w miejscowości Sumin567
Bezgotówkowy zakup paliw670
Bezgotówkowy zakup paliw578
Bezgotówkowy zakup paliw612
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie za rok 2017403
Raport z monitoringu kodeksu etycznego dokonanego w oparciu o wyniki ankiet skierowanych do społecz\ności lokalnej za rok 2017254
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G - poszerzenie na odcinku Tuchomie - Ciemno871
Przebudowa drogi powiatowej nr 1779G w miejscowości Udorpie - etap II649
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez remont dróg powiatowych na terenie gminy Kołczygłowy1229
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017407
Usługi sprzętowe527
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1731G z drogą powiatową nr 1744G w miejscowości Brzeźno Szlacheckie614
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G - poszerzenie na odcinku Tuchomie - Ciemno457
Przebudowa drogi powiatowej nr 1779G w miejscowości Udorpie - etap II482
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G - poszerzenie na odcinku Tuchomie - Ciemno651
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G - poszerzenie na odcinku Tuchomie - Ciemno (II przetarg nieograniczony)580
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez remont dróg powiatowych na terenie gminy Kołczygłowy469
Usługi sprzętowe462
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1731G z drogą powiatową nr 1744G w miejscowości Brzeźno Szlacheckie457
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej496
Usługi sprzętowe516
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G - poszerzenie na odcinku Tuchomie - Ciemno (II przetarg nieograniczony)470
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej409
Przebudowa ul. Przemysłowej - Ceynowy - Wybickiego - budowa ronda815
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej439
Przebudowa drogi powiatowej nr 1779G w miejscowości Udorpie - etap II441
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez remont dróg powiatowych na terenie gminy Kołczygłowy495
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1731G z drogą powiatową nr 1744G w miejscowości Brzeźno Szlacheckie437
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G - poszerzenie na odcinku Tuchomie - Ciemno (II przetarg nieograniczony)433
Przebudowa wiaduktu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1767G w miejscowości Struszewo1094
Przebudowa ul. Przemysłowej - Ceynowy - Wybickiego - budowa ronda398
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G Chlewnica - Mikorowo - Kozin573
Przebudowa ul. Przemysłowej - Ceynowy - Wybickiego - budowa ronda434
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G Chlewnica - Mikorowo - Kozin405
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G Chlewnica - Mikorowo - Kozin409
Przebudowa wiaduktu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1767G w miejscowości Struszewo427
Odbudowa drogi powiatowej nr 1761G na odcinku Jeleńcz - Półczno - Osława Dąbrowa w km 4+822 - 7+239, 7+931 - 15+000630
Odbudowa i remont drogi powiatowej nr 1762G na odcinku Parchowo - Nakla952
Odbudowa drogi powiatowej nr 1780G na odcinku Studzienice - Sominy w km 9+755 - 10+625, 12+250 - 14+610, 16+804 - 17+258774
Odbudowa drogi powiatowej nr 1761G na odcinku Jeleńcz - Półczno - Osława Dąbrowa w km 4+822 - 7+239, 7+931 - 15+000371
Odbudowa drogi powiatowej nr 1761G na odcinku Jeleńcz - Półczno - Osława Dąbrowa w km 4+822 - 7+239, 7+931 - 15+000 (II przetarg nieograniczony)754
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH1125
Odbudowa i remont drogi powiatowej nr 1762G na odcinku Parchowo - Nakla407
Odbudowa 1780G na odcinku Studzienice - Sominy w km 9+755 - 10+625, 12+250 - 14+610, 16+804 - 17+258361
Przebudowa wiaduktu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1767G w miejscowości Struszewo395
Odbudowa drogi powiatowej nr 1761G na odcinku Jeleńcz - Półczno - Osława Dąbrowa w km 4+822 - 7+239, 7+931 - 15+000 (II przetarg nieograniczony)411
Odbudowa drogi powiatowej nr 1761G na odcinku Jeleńcz - Półczno - Osława Dąbrowa w km 4+822 - 7+239, 7+931 - 15+000 - część I i II (II przetarg nieograniczony)373
Odbudowa drogi powiatowej nr 1761G na odcinku Jeleńcz - Półczno - Osława Dąbrowa w km 4+822 - 7+239, 7+931 - 15+000 (III przetarg nieograniczony)915
Odbudowa 1780G na odcinku Studzienice - Sominy w km 9+755 - 10+625, 12+250 - 14+610, 16+804 - 17+258366
Odbudowa i remont drogi powiatowej nr 1762G na odcinku Parchowo - Nakla365
Odbudowa drogi powiatowej nr 1761G na odcinku Jeleńcz - Półczno - Osława Dąbrowa w km 4+822 - 7+239, 7+931 - 15+000 (III przetarg nieograniczony)396
Odbudowa i remont drogi powiatowej nr 1761G na odcinku Jeleńcz - Półczno - Osława Dąbrowa w km 4+822 - 7+239, 7+931 - 15+000 - część III381
Odbudowa i remont drogi powiatowej nr 1761G na odcinku Jeleńcz - Półczno - Osława Dąbrowa w km 4+822 - 7+239, 7+931 - 15+000 - część I i II388
Bezgotówkowy zakup paliw na lata 2019-20211552
257
informacja o wyniku naboru587
Informacja w sprawie skróconego czasu pracy215
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2018/2019442
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok728
Aukcja na zbycie drewna w ciągu dróg powiatowych nr 1726G i 1768G1150
Raport z monitoringu kodeksu etycznego dokonanego w oparciu o wyniki ankiet skierowanych do społecz\ności lokalnej za rok 2018253
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie637
Modernizacja infrastruktury towarzyszącej szlakom wodnym poprzez remont szlaków turystycznych na odcinku Łupawsko - Jasień405
Usługi sprzętowe293
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej277
Zapytanie ofertowe - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: "Modernizację infrastruktury towarzyszącej szlakom wodnym poprzez remont szlaków turystycznych na odcinku Łupawsko - Jasień6367
499
Odbudowa drogi powiatowej nr 1757G na odcinku Jasień - Nowa Wieś - Bawernica - Chośnica - Parchowo942
18
650
II Aukcja na sprzedaż drewna opałowgo i użytkowego różnych gatunków drzew pozyskanych z wycinki drzew przydrożnych1909
Odbudowa drogi powiatowej nr 1934G na odcinku granica powiatu kartuskiego - Sumin - granica powiatu kościerskiego576
627
Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1746G w miejscowości Osusznica1066
Odbudowa drogi powiatowej nr 1772G w miejscowości Mądrzechowo w km 1+324 - 1+624 oraz odbudowa drogi powiatowej nr 1777G na odcinku Lipuszek - Koźlice w km 5+318 - 8+862784
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1724G na odcinku Łubno - Nowe Huty674
Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1746G w miejscowości Osusznica (II przetarg nieograniczony)1253
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1193G na odcinku Kozy - Mikorowo655
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020 oraz 2020/2021 na terenie powiatu bytowskiego290
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020 oraz 2020/2021 na terenie powiatu bytowskiego (II przetarg nieograniczony)261
Usługi w zakresie zud i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020 oraz 2020/2021 na terenie powiatu bytowskiego - Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie gminy Miastko, z bazą w Miastku (III przetarg nieogr)232
Dostawa soli drogowej236
Odbudowa drogi powiatowej nr 1761G na odcinku Osława Dąbrowa - Studzienice w km 15+000 - 17+446 oraz 1780G na odcinku Studzienice - Sominy599
Przebudowa drogi powiatowej nr 1746G DW nr 212 Osusznica - Upiłka390
Zbycie drewna w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1730G Trzebiatkowa - Ciemno, na terenie gminy Tuchomie, w ilości 61 sztuk.127
Ogłoszenie o aukcji (przetragu ustnym) na sprzedaż drewna104
Ogłoszenie o aukcji (II przetargu ustnym) na sprzedaż drewna101
Ogłoszenie o aukcji (III przetarg ustny) na sprzedaż drewna258
Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz podniesienie standardu technicznego dróg poprzez remont dróg powiatowych nr 1731G i 1735G na terenie Gminy Lipnica1108
Zbycie drewna w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych nr 1729G DK 20 - Ciemno210
404
Zbycie drewna w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1721G Role - Rozjazd, na terenie gminy Miastko267
Zbycie drewna w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1767G Borzytuchom - Tuchomie, na terenie gminy Tuchomie, w ilości 37 sztuk.529
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok658
Raport z monitoringu kodeksu etycznego dokonanego w oparciu o wyniki ankiet skierowanych do społecz\ności lokalnej za rok 201998
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G na odcinku Tuchomie - Ciemno542
Sprzedaż samochodu osobowego Mercedes-Benz212
Usługi sprzętowe163
Przebudowa drogi powiatowej nr 1779G w miejscowości Udorpie392
Sprzedaż samochodu osobowego Mercedes-Benz - II aukcja186
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G na odcinku Tuchomie - Ciemno267
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie za rok 2019319
Przebudowa drogi powiatowej nr 1779G w miejscowości Udorpie (II przetarg nieograniczony)327
Aukcja na mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1721G Role - Rozjazd754
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G na odcinku Tuchomie - Ciemno264
UCHWAŁA NR XIV/116/2020 RADY POWIATU BYTOWSKIEGO z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego335
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej98
253
Aukcja na zbycie drewna w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1721G Role - Rozjazd, na terenie gminy Miastko715
Zapewnienie spójności sieci dróg publicznych na terenie powiatu bytowskiego - połączenie drogi krajowej nr 20 z drogą wojewódzką nr 209 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1767G na odcinku Tuchomie - Borzytuchom - etap I1009
Budowa połączenia drogi wojewódzkiej nr 209 z drogą powiatową nr 1796G - ul. Prosta w Bytowie1895
Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1746G w miejscowości Upiłka605
161
Aukcja (przetarg ustny) na sprzedaż drewna opałowego i użytkowego różnych gatunków drzew pozyskanych z wycinki drzew przydrożnych479
Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1746G w miejscowości Upiłka - etap II196
Razem1146882

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1181609