Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych
w Bytowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
Informacja za 2019 rok
Sprawozdania finansowe
2018 rok
2019 rok
Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie
KORONAWIRUS-KOMUNIKAT
Informacja o dniu wolnym - 17.08.2020 r.
Kontakt
Wykaz dróg i mostów
Zamówienia publiczne
przetarg nieograniczony
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok
Zamówienia do 30 000 euro
O nas
o jednostce
kadra
RODO
Nabór pracowników
Informacja o wyniku naboru
Uchwały
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
w sprawie wporowadzenia kodeksu etyki pracowników samorządowych w ZDP Bytów
Wzory druków
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie robót
Zimowe utrzymanie dróg
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2019/2020
OŚWIADCZENIA
Oświadczenie o stanie kontroli zarządzczej w ZDP w Bytowie za rok 2019
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie za rok 2018
AUKCJE
Sprzedaż drewna
Sprzedaż sprzętu
INWESTYCJE w ramach ZOPRR
Przebudowa drogi powiatowej nr 1720G, DP 1714G − Wałdowo - Piaszczyna
Przebudowa drogi powiatowej nr 1704G, Zielin - Starkowo - Cetyń
Przebudowa ulicy ulicy powiatowej nr 1798G Styp-Rekowskiego w Bytowie
INWESTYCJE z EFRR w ramach RPO WP 2007-2013
Przebudowa drogi powiatowej nr 1780G na odcinku Udorpie - Studzienice
INWESTYCJE W RAMACH NPPDL 2008-2011
Remont ul. Szarych Szeregów w Bytowie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia
Przebudowa ulicy Kochanowskiego i Prostej wraz z mostem na rzece Bytowa w Bytowie
Przebudowa ulic Kaszubskiej, Małopolskiej i Sikorskiego w Miastku - etap I
Przebudowa drogi powiatowej nr 1198G na odcinku Radusz - Kołczygłowy
INWESTYCJE W RAMACH NPPDL - ETAP II - BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ 2012 - 2015
Przebudowa drogi powiatowej nr 1711G na odcinku Miastko - Wołcza Wielka - Etap II
INWESTYCJE W RAMACH PROW na lata 2014-2020
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G na odcinku Tuchomie - Ciemno
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G Kozy-Kozin-DW nr 212 - etap I
Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Dolno-Trzebielino
INWESTYCJE W RAMACH PO "RYBACTWO I MORZE"
Modernizacja szlaków turystycznych towarzyszącym szlakom wodnym, polegająca na remoncie ścieżek rowerowych na odcinku Łupawsko - Jasień
Archiwum
Rok 2019
Rok 2020
Archiwum ogłoszeń
Sprzedaż sprzętu
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2015/2016
Rok 2018

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH

NA TERENIE POWIATU BYTOWSKIEGO

SEZON 2019- 2020

 

Zimowe utrzymanie dróg obejmuje prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanego takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

 

1)      Za organizację i koordynację utrzymania dróg w okresie zimy na szczeblu Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie odpowiedzialni są:

 • Marian Miazga - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie,
 • Janusz Mortas - Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie,

tel. 59 822 25 29.

 

2)      Za prowadzenie akcji zimowej w stopniu zależnym od zaistniałych warunków atmosferycznych odpowiedzialni są:

 • Janusz Mortas - Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie,
 • Sławomir Zariczniak – Starszy specjalista ds. utrzymania dróg,

tel. 59 822 25 29.

 

3)      Na szczeblu obwodów drogowych bezpośrednią akcję zimową prowadzą:

 1. a.      Obwód Drogowy nr 1 w Bytowie, ul. Leśna 1, tel. 59 822 25 29,
 • Aleksander Pradella - Kierownik Obwodu, tel. kom. 603 371 514,

dla dróg na terenie baz w Bytowie, Czarnej Dąbrówce, Kołczygłowach, Lipnicy
i Tuchomiu.

 1. b.      Obwód Drogowy nr 2 w Miastku, ul. Kujawska 13, tel.  59 857 58 81,
 • Andrzej Dwulit - p.o. Kierownika Obwodu, tel. kom. 605 693 928,

dla dróg na terenie bazy w Miastku.

 

4)      Zestawienie dostępnego sprzętu:

 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie zawarł umowy w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na:
 • samochód ciężarowy z pługiem i piaskarką – 11 szt.,
 • ciągnik z pługiem i piaskarką – 3 szt.,
 • ładowarkę do załadunku mieszanki piaskowo-solnej oraz usuwania zasp śnieżnych – 1 szt.,
 1. sprzęt własny:
 • koparko-ładowarka – 1 szt.,
 • ciągnik z pługiem – 1 szt.

 

5)      Na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie drogi będą utrzymywane
w  IV, V i VI standardzie o łącznej długości 558,6kmtj:

 1. IV standard –  o długości 398,6km–jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.Dopuszcza się przerwy
  w komunikacji do 8 godzin.
 2. V standard  - o długości 148,6 km − jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.  Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Dopuszcza się przerwyw komunikacji do 24 godzin.
 3. VI standard  - o długości 11,6 km − Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.Jezdnia posypana po odśnieżeniu w miejscach – wyznaczonych przez dyżurnego. Dopuszcza się przerwyw komunikacji do 48 godzin.

 

Z zimowego utrzymania wyłączono 7,6km dróg. Są to drogi o minimalnym znaczeniu komunikacyjnym przebiegające przez tereny leśne.

 

Służba Drogowa będzie pracować w okresie trudnych warunków atmosferycznych (opady śniegu, gołoledź, zamieć śnieżna itp.) w następujących godzinach:

 • w dni powszednie: 4:00 – 15:00,
 • w soboty, niedziele i święta: 6:00 – 12:00.

 W pozostałych godzinach kontakt telefoniczny z Kierownikami Obwodów Drogowych.

 

Ze względu na zmienne warunki atmosferyczne, w czasie korzystania z dróg publicznych
w okresie zimowym niezbędne jest dostosowanie prędkości jazdy do panujących warunków. Niewskazane jest wyprzedzanie na drodze pracującego sprzętu odśnieżnego i przeciw gołoledziowego oraz niedopuszczalne jest omijanie samochodów, które zatrzymały się na drodze w oczekiwaniu na zakończenie odśnieżania bądź zwalczania śliskości.

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie przypomina, że zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przezuprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem.pdf448,23 kB
Wykaz dróg wyłączonych.pdf36,43 kB
Wykaz ulic.pdf35,54 kB
Autor dokumentu: Sławomir Zariczniak
Udostępnił: Janusz Mortas (2019-12-16, godz. 12:16)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2019-12-16, godz. 12:14)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1225524