Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych
w Bytowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Sprzedaż drewna
Sprawozdania finansowe
2018 rok
2019 rok
Jak załatwić sprawę
zajęcie pasa drogowego
zezwolenie na umieszczenie urządzeń
zezwolenie na zjazd
uzgodnienie organizacji ruchu
zgłoszenie szkody
wycinka drzew
Inwestycje
współfinansowane z projektów rządowych FDS
współfinansowane z projektów unijnych ZOPRR
współfinansowane z projektów unijnych RPO na lata 2007-2013
współfinansowane z projektów unijnych NPPDL 2008-2011
współfinansowane z projektów unijnych NPPDL 2012-2015
współfinansowane z projektów unijnych PROW na lata 2014-2020
współfinansowane z projektów unijnych PO Rybactwo i Morze
Zestawienie wykonanych inwestycji
Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Kontrola zarządcza
Kodeks etyki
Zarządzenie
Raporty
Dane podstawowe
Koronawirus - komunikat
Statut
Przedmiot działalności
Wykaz stanowisk
Kontakt
Wykaz dróg i mostów
Zamówienia publiczne
Aukcje
Postępowania w trybie podstawowym
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok
Zamówienia do 130 000 zł
RODO
RODO
Nabór pracowników
Zimowe utrzymanie dróg
ZUD
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
Informacja za 2019 rok
Archiwum
Rok 2019
Rok 2020
Archiwum ogłoszeń
Rok 2018

 

 

Umowa o dofinansowanie Nr 00196-6523.2-SW1110321/18 zawarta w dniu 18.12.2018 r. w Gdańsku pomiędzy Województwem Pomorskim a Powiatem Bytowskim.

 

Tytuł projektu:

„Modernizacja szlaków turystycznych towarzyszącym szlakom wodnym, polegająca na remoncie ścieżek rowerowych na odcinku Łupawsko – Jasień” 

 

Cel projektu: rozwój infrastruktury turystycznej wykorzystującej atuty środowiska na obszarach powiązanych z rybactwem poprzez modernizację 3 szlaków turystycznych.

 Planowane efekty: liczba rozbudowanych, zmodernizowanych szlaków turystycznych oraz liczba wspartych projektów dot. infrastruktury towarzyszącej szlakom wodnym w liczbie 1 obiekt, poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru RLGD PB, wzrost liczby turystów a co za tym idzie również wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty, zrównoważony rozwój infrastruktury turystycznej RLGD PB oraz wsparcie działań pro-środowiskowych, zrównoważony rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej powiązane z rybactwem lub wodą.

 

Wartość robót wynosi: 1.012.996,96 zł

W tym wysokość wkładu:

Unii Europejskiej – 220.828,00 zł

Nadleśnictwa Bytów – 50.000,00 zł

Gminy Czarna Dąbrówka – 371.084,48 zł

Powiatu Bytowskiego – 371.084,48 zł

 

Wykonawca dokumentacji: RABUD Roman Jankowski, ul. Długa 6 m. 39, 77-200 Miastko

Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe "DROMOS" Sp. z o.o., ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy

Wykonawca usług (nadzór inwestorski): Nadzory Drogowe Konrad Główczewski, ul. Styp - Rekowskiego 54, 77-100 Bytów

Termin realizacji robót: do 17.05.2019 r.

Przedmiotem oparacji jest modernizacja infrastruktury towarzyszącej szlakom wodnym poprzez remont szlaków turystycznych w ciągu drogi powiatowej nr 1756G na odcinku Łupawsko – Jasień. W skład robót wchodzi wykonanie remontu istniejących szlaków turystycznych na długości L = 2,847 km.

Szlaki turystyczne przebiegają na działkach ewidencyjnych nr: 2/1, 2/2, 34, 56, 58/2 – obręb Łupawsko i 3/3, 195/2 – obręb Jasień.

Zamówienie obejmuje:

  • roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, rozebranie krawężników, regulacja pionowa kratek ściekowych),
  • wymiana podbudowy (wykonanie koryt, ułożenie warstwy podbudowy oraz nawierzchni na poszerzeniach),
  • krawężniki (wykonanie rowków i ławy betonowej, ustawienie krawężników),
  • układanie warstw na ścieżkach (oczyszczenie i skropienie nawierzchni, ułożenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej),
  • remont miejsc postojowych (wykonanie koryt oraz warstwy podbudowy),
  • remont zjazdów (wykonanie koryt oraz warstwy podbudowy, oczyszczenie i skropienie nawierzchni, ułożenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej),
  • pobocza (ścinanie oraz wykonanie z kruszywa),
  • mała architektura (ustawienie ławek, stojaka na rowery i tablic informacyjnych).
wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Kamila Kwidzińska
Udostępnił: Janusz Mortas (2019-04-12, godz. 13:10)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2019-05-23, godz. 09:15)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1292853