Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych
w Bytowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Sprzedaż drewna
Sprawozdania finansowe
2018 rok
2019 rok
Jak załatwić sprawę
zajęcie pasa drogowego
zezwolenie na umieszczenie urządzeń
zezwolenie na zjazd
uzgodnienie organizacji ruchu
zgłoszenie szkody
wycinka drzew
Inwestycje
współfinansowane z projektów rządowych FDS
współfinansowane z projektów unijnych ZOPRR
współfinansowane z projektów unijnych RPO na lata 2007-2013
współfinansowane z projektów unijnych NPPDL 2008-2011
współfinansowane z projektów unijnych NPPDL 2012-2015
współfinansowane z projektów unijnych PROW na lata 2014-2020
współfinansowane z projektów unijnych PO Rybactwo i Morze
Zestawienie wykonanych inwestycji
Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Kontrola zarządcza
Kodeks etyki
Zarządzenie
Raporty
Dane podstawowe
Koronawirus - komunikat
Statut
Przedmiot działalności
Wykaz stanowisk
Kontakt
Wykaz dróg i mostów
Zamówienia publiczne
Aukcje
Postępowania w trybie podstawowym
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok
Zamówienia do 130 000 zł
RODO
RODO
Nabór pracowników
Zimowe utrzymanie dróg
ZUD
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
Informacja za 2019 rok
Archiwum
Rok 2019
Rok 2020
Archiwum ogłoszeń
Rok 2018

Dokumenty
informacja o wyniku naboru
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
Aukcja na zbycie drewna w ciągu dróg powiatowych nr 1726G i 1768G
Modernizacja infrastruktury towarzyszącej szlakom wodnym poprzez remont szlaków turystycznych na odcinku Łupawsko - Jasień
Usługi sprzętowe
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej
Zapytanie ofertowe - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: "Modernizację infrastruktury towarzyszącej szlakom wodnym poprzez remont szlaków turystycznych na odcinku Łupawsko - Jasień
Odbudowa drogi powiatowej nr 1757G na odcinku Jasień - Nowa Wieś - Bawernica - Chośnica - Parchowo
II Aukcja na sprzedaż drewna opałowgo i użytkowego różnych gatunków drzew pozyskanych z wycinki drzew przydrożnych
Odbudowa drogi powiatowej nr 1934G na odcinku granica powiatu kartuskiego - Sumin - granica powiatu kościerskiego
Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1746G w miejscowości Osusznica
Odbudowa drogi powiatowej nr 1772G w miejscowości Mądrzechowo w km 1+324 - 1+624 oraz odbudowa drogi powiatowej nr 1777G na odcinku Lipuszek - Koźlice w km 5+318 - 8+862
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1724G na odcinku Łubno - Nowe Huty
Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1746G w miejscowości Osusznica (II przetarg nieograniczony)
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1193G na odcinku Kozy - Mikorowo
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020 oraz 2020/2021 na terenie powiatu bytowskiego
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020 oraz 2020/2021 na terenie powiatu bytowskiego (II przetarg nieograniczony)
Usługi w zakresie zud i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020 oraz 2020/2021 na terenie powiatu bytowskiego - Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie gminy Miastko, z bazą w Miastku (III przetarg nieogr)
Dostawa soli drogowej
Odbudowa drogi powiatowej nr 1761G na odcinku Osława Dąbrowa - Studzienice w km 15+000 - 17+446 oraz 1780G na odcinku Studzienice - Sominy
Przebudowa drogi powiatowej nr 1746G DW nr 212 Osusznica - Upiłka
Zbycie drewna w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1730G Trzebiatkowa - Ciemno, na terenie gminy Tuchomie, w ilości 61 sztuk.
Ogłoszenie o aukcji (przetragu ustnym) na sprzedaż drewna
Ogłoszenie o aukcji (III przetarg ustny) na sprzedaż drewna
Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz podniesienie standardu technicznego dróg poprzez remont dróg powiatowych nr 1731G i 1735G na terenie Gminy Lipnica
Zbycie drewna w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych nr 1729G DK 20 - Ciemno
Zbycie drewna w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1721G Role - Rozjazd, na terenie gminy Miastko
Zbycie drewna w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1767G Borzytuchom - Tuchomie, na terenie gminy Tuchomie, w ilości 37 sztuk.

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1292843