Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych
w Bytowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Sprzedaż drewna
Sprawozdania finansowe
2018 rok
2019 rok
Jak załatwić sprawę
zajęcie pasa drogowego
zezwolenie na umieszczenie urządzeń
zezwolenie na zjazd
uzgodnienie organizacji ruchu
zgłoszenie szkody
wycinka drzew
Inwestycje
współfinansowane z projektów rządowych FDS
współfinansowane z projektów unijnych ZOPRR
współfinansowane z projektów unijnych RPO na lata 2007-2013
współfinansowane z projektów unijnych NPPDL 2008-2011
współfinansowane z projektów unijnych NPPDL 2012-2015
współfinansowane z projektów unijnych PROW na lata 2014-2020
współfinansowane z projektów unijnych PO Rybactwo i Morze
Zestawienie wykonanych inwestycji
Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Kontrola zarządcza
Kodeks etyki
Zarządzenie
Raporty
Dane podstawowe
Koronawirus - komunikat
Statut
Przedmiot działalności
Wykaz stanowisk
Kontakt
Wykaz dróg i mostów
Zamówienia publiczne
Aukcje
Postępowania w trybie podstawowym
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok
Zamówienia do 130 000 zł
RODO
RODO
Nabór pracowników
Zimowe utrzymanie dróg
ZUD
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
Informacja za 2019 rok
Archiwum
Rok 2019
Rok 2020
Archiwum ogłoszeń
Rok 2018

 flag_yellow_low.jpg

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

 

Nazwa operacji: Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G na odcinku Tuchomie - Ciemno 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Tuchomie poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1729G na odcinku Tuchomie – Ciemno.

Planowane\przewidywane wyniki operacji\efekty: Przebudowa drogi powiatowej na długości 2,878 km.

Nazwa działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest operacja: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

 

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00096-65151-UM1100204/18 zawarta w dniu 25.11.2019 r. w Gdańsku, pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego a Powiatem Bytowskim - Beneficjentem.

Wykonawca robót budowlanych: "POL-DRÓG Drawsko Pomorskie" S.A., ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie

Wykonawca usług (nadzór inwestorski): Nadzory - Branża Drogowa Zdzisław Mikołajczyk, ul. Fiołkowa 11/2, 77-100 Bytów

Wartość projektu: 1 538 273,47 zł

Wartość uzyskanego dofinansowania: 63,63% wartości projektu

 

 Termin realizacji robót: do 30.06.2020 r.

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Kamila Kwidzińska
Udostępnił: Janusz Mortas (2020-02-25, godz. 14:37)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2020-02-25, godz. 14:39)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1292829