Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych
w Bytowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Sprawozdania finansowe
2018 rok
2019 rok
Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie
KORONAWIRUS-KOMUNIKAT
Kontakt
Wykaz dróg i mostów
Zamówienia publiczne
przetarg nieograniczony
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok
Zamówienia do 130 000 zł
O nas
o jednostce
kadra
RODO
Nabór pracowników
Informacja o wyniku naboru
Uchwały
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
w sprawie wporowadzenia kodeksu etyki pracowników samorządowych w ZDP Bytów
Wzory druków
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie robót
Zimowe utrzymanie dróg
Sezon 2020 - 2021
Opis standardów zimowego utrzymania dróg
OŚWIADCZENIA
Oświadczenie o stanie kontroli zarządzczej w ZDP w Bytowie za rok 2019
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie za rok 2018
AUKCJE
Sprzedaż drewna
Sprzedaż sprzętu
INWESTYCJE w ramach ZOPRR
Przebudowa drogi powiatowej nr 1720G, DP 1714G − Wałdowo - Piaszczyna
Przebudowa drogi powiatowej nr 1704G, Zielin - Starkowo - Cetyń
Przebudowa ulicy ulicy powiatowej nr 1798G Styp-Rekowskiego w Bytowie
INWESTYCJE z EFRR w ramach RPO WP 2007-2013
Przebudowa drogi powiatowej nr 1780G na odcinku Udorpie - Studzienice
INWESTYCJE W RAMACH NPPDL 2008-2011
Remont ul. Szarych Szeregów w Bytowie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia
Przebudowa ulicy Kochanowskiego i Prostej wraz z mostem na rzece Bytowa w Bytowie
Przebudowa ulic Kaszubskiej, Małopolskiej i Sikorskiego w Miastku - etap I
Przebudowa drogi powiatowej nr 1198G na odcinku Radusz - Kołczygłowy
INWESTYCJE W RAMACH NPPDL - ETAP II - BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ 2012 - 2015
Przebudowa drogi powiatowej nr 1711G na odcinku Miastko - Wołcza Wielka - Etap II
INWESTYCJE W RAMACH PROW na lata 2014-2020
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G na odcinku Tuchomie - Ciemno
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G Kozy-Kozin-DW nr 212 - etap I
Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Dolno-Trzebielino
INWESTYCJE W RAMACH PO "RYBACTWO I MORZE"
Modernizacja szlaków turystycznych towarzyszącym szlakom wodnym, polegająca na remoncie ścieżek rowerowych na odcinku Łupawsko - Jasień
Inwestycje w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
Informacja za 2019 rok
Archiwum
Rok 2019
Rok 2020
Archiwum ogłoszeń
Sprzedaż sprzętu
Rok 2018

Dokumenty
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok
Raport z monitoringu kodeksu etycznego dokonanego w oparciu o wyniki ankiet skierowanych do społecz\ności lokalnej za rok 2019
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G na odcinku Tuchomie - Ciemno
Usługi sprzętowe
Przebudowa drogi powiatowej nr 1779G w miejscowości Udorpie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G na odcinku Tuchomie - Ciemno
Przebudowa drogi powiatowej nr 1779G w miejscowości Udorpie (II przetarg nieograniczony)
Aukcja na mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1721G Role - Rozjazd
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej
Aukcja na zbycie drewna w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1721G Role - Rozjazd, na terenie gminy Miastko
Zapewnienie spójności sieci dróg publicznych na terenie powiatu bytowskiego - połączenie drogi krajowej nr 20 z drogą wojewódzką nr 209 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1767G na odcinku Tuchomie - Borzytuchom - etap I
Budowa połączenia drogi wojewódzkiej nr 209 z drogą powiatową nr 1796G - ul. Prosta w Bytowie
Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1746G w miejscowości Upiłka
Aukcja (przetarg ustny) na sprzedaż drewna opałowego i użytkowego różnych gatunków drzew pozyskanych z wycinki drzew przydrożnych
Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1746G w miejscowości Upiłka - etap II
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 1705G Trzebielino - Kołczygłowy
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 1705G Trzebielino - Kołczygłowy (II przetarg nieograniczony)
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu drogi powiatowej nr 1334G na odcinku Rokity - Pomysk Mały
Aukcja, której celem jest zbycie drewna w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1721G Role - Rozjazd

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1269831