Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych
w Bytowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Sprzedaż drewna
Sprawozdania finansowe
2018 rok
2019 rok
Jak załatwić sprawę
zajęcie pasa drogowego
zezwolenie na umieszczenie urządzeń
zezwolenie na zjazd
uzgodnienie organizacji ruchu
zgłoszenie szkody
wycinka drzew
Inwestycje
współfinansowane z projektów rządowych FDS
współfinansowane z projektów unijnych ZOPRR
współfinansowane z projektów unijnych RPO na lata 2007-2013
współfinansowane z projektów unijnych NPPDL 2008-2011
współfinansowane z projektów unijnych NPPDL 2012-2015
współfinansowane z projektów unijnych PROW na lata 2014-2020
współfinansowane z projektów unijnych PO Rybactwo i Morze
Zestawienie wykonanych inwestycji
Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Kontrola zarządcza
Kodeks etyki
Zarządzenie
Raporty
Dane podstawowe
Koronawirus - komunikat
Statut
Przedmiot działalności
Wykaz stanowisk
Kontakt
Wykaz dróg i mostów
Zamówienia publiczne
Aukcje
Postępowania w trybie podstawowym
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok
Zamówienia do 130 000 zł
RODO
RODO
Nabór pracowników
Zimowe utrzymanie dróg
ZUD
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
Informacja za 2019 rok
Archiwum
Rok 2019
Rok 2020
Archiwum ogłoszeń
Rok 2018

 

Dyrektor

Marian Miazga

Z-ca Dyrektora

Janusz Mortas

Główny Księgowy

Sylwia Brovchenko

Starszy specjalista ds. utrzymania dróg

Sławomir Zariczniak

Starszy specjalista ds. zaplecza technicznego i BHP

Anna Jakubek

Starszy specjalista ds. budowy dróg

Artur Wardyn

Starszy specjalista ds. planowania i zamówień publicznych

Kamila Schwichtenberg

Specjalista ds. administracji

i sekretariatu

Aneta Domaros

Specjalista ds. pracowniczych i księgowości 

Wiesława Wolska

Kierownik Obwodu Drogowego nr 1 

Aleksander Pradella

p.o. Kierownika Obwodu Drogowego nr 2 

Andrzej Dwulit

Pracownicy bieżącego utrzymania

22 osoby

Razem zatrudnionych

33 osoby

Sporządził:

Bytów, dnia 16.12.2019 r.

Wiesława Wolska

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Wiesława Wolska
Udostępnił: Janusz Mortas (2004-12-21, godz. 10:09)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2020-07-07, godz. 09:31)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1292845