Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych
w Bytowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Sprzedaż drewna
Sprawozdania finansowe
2018 rok
2019 rok
Jak załatwić sprawę
zajęcie pasa drogowego
zezwolenie na umieszczenie urządzeń
zezwolenie na zjazd
uzgodnienie organizacji ruchu
zgłoszenie szkody
wycinka drzew
Inwestycje
współfinansowane z projektów rządowych FDS
współfinansowane z projektów unijnych ZOPRR
współfinansowane z projektów unijnych RPO na lata 2007-2013
współfinansowane z projektów unijnych NPPDL 2008-2011
współfinansowane z projektów unijnych NPPDL 2012-2015
współfinansowane z projektów unijnych PROW na lata 2014-2020
współfinansowane z projektów unijnych PO Rybactwo i Morze
Zestawienie wykonanych inwestycji
Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Kontrola zarządcza
Kodeks etyki
Zarządzenie
Raporty
Dane podstawowe
Koronawirus - komunikat
Statut
Przedmiot działalności
Wykaz stanowisk
Kontakt
Wykaz dróg i mostów
Zamówienia publiczne
Aukcje
Postępowania w trybie podstawowym
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok
Zamówienia do 130 000 zł
RODO
RODO
Nabór pracowników
Zimowe utrzymanie dróg
ZUD
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
Informacja za 2019 rok
Archiwum
Rok 2019
Rok 2020
Archiwum ogłoszeń
Rok 2018

Dokumenty
wykaz ulic
wykaz dróg
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1726G z drogą gminną Nr182069G w miejscowości Tuchomko
Sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku wg potrzeb w 2009 roku
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasach dróg powiatowych na terenie gmin: Miastko, Trzebielino, Kołczygłowy
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasach dróg powiatowych na terenie gmin: Borzytuchom, Lipnica, Tuchomie, Bytów, Studzienice, Czarna Dąbrówka
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2009 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2009 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku
Przetarg nieograniczony częściowy na dostawę materiałów bitumicznych do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2009 roku
Przetarg nieograniczony na wykonywanie przebudowy drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia - DP nr 2503G I etap
Przetarg nieograniczony na wykonywanie remontu ulicy Szarych Szeregów nr 1805G w Bytowie
Usługi sprzętowe w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2009 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie
Usługi sprzętowe w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2009 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku
Przetarg nieograniczony na dostawę kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2009 roku
Dostawa materiałów bitumicznych do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2009 roku
Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.; Przebudowa drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia - DP nr 2503G I etap
Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.; Remont ulicy Szarych Szeregów nr 1805G w Bytowie
Przetarg nieograniczony na dostawę kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2009 roku
Przebudowa drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia - DP nr 2503G I etap
Remont ulicy Szarych Szeregów nr 1805G w Bytowie
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia - DP nr 2503G I etap
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Remont ulicy Szarych Szeregów nr 1805G w Bytowie
Dostawa kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2009 roku
Przetarg nieograniczony na dostawę betonowych prefabrykatów drogowych w 2009 roku
Dostawa betonowych prefabrykatów drogowych w 2009 roku
Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy mostu na drodze powiatowej nr 1735G w miejscowości Stoltmany
Przetarg nieograniczony na wykonanie cienkich warstw z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno (typu "Slurry seal") na drogach powiatowych nr 1731G Piaszczyna - Borzyszkowy i nr 1735G Lipnica - Stoltmany
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu chodnika przy ulicy Dworcowej nr 1782G w Miastku
Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 1735G w miejscowości Stoltmany
Wykonanie cienkich warstw z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno (typu "Slurry seal") na drogach powiatowych nr 1731G Piaszczyna - Borzyszkowy i nr 1735G Lipnica - Stoltmany
Remont chodnika przy ulicy Dworcowej nr 1782G w Miastku
Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1780G na odcinku Udorpie - Studzienice
Przetarg nieograniczony na wykonanie wzmocnienia i wyrównania nawierzchni jezdni na drodze powiatowej nr 1770G w miejscowości Rekowo
Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.; Przebudowa drogi powiatowej nr 1780G na odcinku Udorpie - Studzienice
Przetarg nieograniczony na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1772G w miejscowości Mądrzechowo
Przebudowa drogi powiatowej nr 1780G na odcinku Udorpie - Studzienice
Wzmocnienie i wyrównanie nawierzchni jezdni na drodze powiatowej nr 1770G w miejscowości Rekowo
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1772G w miejscowości Mądrzechowo
Przetarg nieograniczony na dostawę soli drogowej do piaskarek w sezonie zimowym 2009/2010
Przetarg nieograniczony częściowy na dostawę piasku w sezonie zimowym 2009/2010
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Parchowo, Studzienice z bazą w Bytowie
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gminy Lipnica
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gmin Kołczygłowy i Trzebielino
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gminy Czarna Dąbrówka
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gminy Tuchomie
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gminy Miastko
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych na terenie miasta Bytów w sezonie zimowym 2009/2010
Dostawa soli drogowej do piaskarek w sezonie zimowym 2009/2010
Dostawa piasku w sezonie zimowym 2009/2010
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Parchowo, Studzienice z bazą w Bytowie
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gmin Kołczygłowy i Trzebielino
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gminy Tuchomie
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gminy Miastko
Usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych wraz z chodnikami na terenie miasta Bytów w sezonie zimowym 2009/2010
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Parchowo, Studzienice z bazą w Bytowie
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gminy Lipnica
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gminy Czarna Dąbrówka
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gminy Lipnica
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gminy Czarna Dąbrówka
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasach dróg powiatowych na terenie gmin: Miastko, Trzebielino
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasach dróg powiatowych na terenie gmin: Lipnica, Tuchomie, Bytów, Studzienice, Kołczygłowy
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie wg potrzeb w 2010 roku
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku wg potrzeb w 2010 roku
Sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie wg potrzeb w 2010 roku
Sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku wg potrzeb w 2010 roku
Przebudowa ul. Szarych Szeregów w Bytowie
Lista kandydatów spełniajacych wymagań formalnych
Informacja o wyniku naboru
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2010 roku na terenie Obwodu Drogowego nr 1 w Bytówie
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2010 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku
Przetarg nieograniczony częściowy na dostawy materiałów bitumicznych do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2010 roku
Przetarg nieograniczony na dostawę kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2010 roku
Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Kochanowskiego i Prostej wraz z mostem na rzece Bytowa w Bytowie
Usługi sprzętowe w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2010 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie
Usługi sprzętowe z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2010 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku
Dastawa materiałów bitumicznych do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2010 roku
Dostawa kruszyw do wykonywania remantów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2010 roku
Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa ulicy Kochanowskiego i Prostej wraz z mostem na rzece Bytowa w Bytowie
Przebudowa ulicy Kochanowskiego i Prostej wraz z mostem na rzece Bytowa w Bytowie
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa ulicy Kochanowskiego i Prostej wraz z mostem na rzece Bytowa w Bytowie
Przetarg nieograniczony na dostawę betonowych prefabrykatów drogowych w 2010 roku
Dostawa betonowych prefabrykatów drogowych w 2010 roku
Zarządzenie nr 3/2009
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia - DP nr 2503G - II etap
Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko Specjalista ds. budowy dróg
Przetarg nieograniczony na remont chodnika przy ulicy Chrobrego nr 1781G w Miastku
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 1749G w km 4+747 - 5+250 w miejscowości Barnowo na dł. L=503,0 mb
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 1334G w km 24+070 - 24+476 w miejscowości Pomysk Mały na dł. L=406,0 mb
Przebudowa drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia - DP nr 2503G II etap
Informacja o wyniku naboru
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 1707G Świerzenko - Świerzno w km 0+013 - 1+213 oraz drogi nr 1706G w km 9+400 - 9+600 m. Świerzno
Przetarg nieograniczony na remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1167G na odcinku Dolno - Trzebielino w km 14+917-15+261
Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż 2 ciągników marki URSUS C 360 oraz przyczepy wywrotka D-45
Przetarg nieograniczony na remont chodnika przy ulicy Chrobrego nr 1781G w Miastku
Remont drogi powiatowej nr 1749G w km 4+747-5+250 w miejscowości Barnowo na dł. L=503,0mb
Remont drogi powiatowej nr 1334G w km 24+070 - 24+476 w miejscowości Pomysk Mały na dł. L=406,0 mb
Remont drogi powiatowej nr 1707G Świerzenko -Świerzno w km 0+013 - 1+213 oraz drogi nr 1706G w km 9+400 - 9+600 m. Świerzno
Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1167G na odcinku Dolno - Trzebielino w km 14+917 - 15+261
Remont chodnika przy ulicy Chrobrego nr 1781G w Miastku
Przetarg nieograniczony na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1201G na odcinku Osieki - Niedarzyno- I Etap
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1201G na odcinku Osieki - Niedarzyno-
Przetarg nieograniczony na dostawę soli drogowej do piaskarek w sezonie zimowym 2010/2011
Przetarg nieograniczony na dostawę masy mineralno − asfaltowej do wbudowania na zimno do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2010 roku
Dostawa soli drogowej do piaskarek w sezonie zimowym 2010/2011
Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż ciągnika marki Ursus C 360
Dostawa masy mineralno − asfaltowej do wbudowania "na zimno" do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2010 roku
Przetarg nieograniczony częściowy na dostawę piasku w sezonie zimowym 2010/2011
Dostawa piasku w sezonie zimowym 2010/2011
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gminy Tuchomie i Lipnica
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gminy Miastko
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gmin Kołczyglowy i Trzebielino
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych wraz z chodnikami na terenie miasta Bytów w sezonie zimowym 2010/2011
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gminy Czarna Dąbrówka
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Parchowo, Studzienice z bazą w Bytowie
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gminy Tuchomie i Lipnica
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gminy Miastko
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gmin Kołczygłowy i Trzebielino
Usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych wraz z chodnikami na terenie miasta Bytów w sezonie zimowym 2010/2011
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gminy Czarna Dąbrówka
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Parchowo, Studzienice z bazą w Bytowie
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku wg potrzeb w 2011 roku
Sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 wg potrzeb w 2011 roku
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie wg potrzeb w 2011 roku
Przetarg nieograniczony na dostawę nowej skrapiarki z zasobnikiem na grys w ilości 1 sztuki
Sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie wg potrzeb w 2011 roku
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na dostawę nowej skrapiarki wraz z zasobnikiem na grys w ilości jednej sztuki
Przetarg nieograniczony na dostawę nowej przyczepy ciężarowej do 3,5 t ze skrapiarką i z zasobnikiem na grys w ilości 1 sztuki
Dostawa nowej przyczepy ciężarowej do 3,5 t ze skrapiarką i z zasobnikiem na grys w ilości 1 sztuki
Na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gminy Tuchomie i Lipnica - usługi dodatkowe
Na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gminy Czarna Dabrówka - usługi dodatkowe
Na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Parchowo, Studzienice z bazą w Bytowie - usługi dodatkowe
Przetarg nieograniczony na dostawę nowego rębaka do rozdrabniania gałęzi w ilości 1 sztuki
Przetarg nieograniczony na dostawę masy mineralno-asfaltowej do wykonania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2011 roku
Przetarg nieograniczony na dostawe kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2011 roku.
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasach dróg powiatowych na terenie gmin: Kołczygłowy, Parchowo, Czarna Dąbrówka, Studzienice
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na dostawę masy mineralno - asfaltowej do wykonania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2011 roku
Przetarg nieograniczony na dostawę masy mineralno - asfaltowej do wykonania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2011 roku
Przetarg nieograniczony na Przebudowę ulic Kaszubskiej, Małopolskiej i Sikorskiego w Miastku - etap I
Dostawa kruszyw do wykonania remontów cząstkowych i biezącego utrzymania dróg powiatowych w 2011 roku
Dostawa masy mineralno asfaltowej do wykonania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2011 roku
Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.; Przebudowa ulic Kaszubskiej, Małopolskiej i Sikorskiego w Miastku - etap I
Przetarg nieograniczony na wykonanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2011 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 1193G Chlewnica - Mikorowo - Kozin
Przetarg nieograniczony na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1201G na odcinku Osieki- Neidarzyno - II etap
Przebudowa ulic Kaszubskiej, Małopolskiej i Sikorskiego w Miastku - etap I
Przetarg nieograniczony na wykonanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2011 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku
Dostawa kruszyw do wykonania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2011 r.
Przetarg nieograniczony na wykonanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2011 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie
Przetarg nieograniczony na wykonanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2011 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku
Przetarg nieograniczony na Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 1193G Chlewnica - Mikorowo - Kozin
Przetarg nieograniczony na Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 1193G Chlewnica - Mikorowo - Kozin
Przetarg nieograniczony na Budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1201G na odcinku Osieki - Niedarzyno - II etap
Wykonanie cienkich warstw z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu Slurry seal na drogach powiatowych nr 1762G i 1735G
Remont drogi powiatowej nr 1762G w km 11+435 - 12+240 w miejscowości Skwierawy na dł. L=805,0 mb
Dostawa betonowych prefabrykatów drogowych w 2011 roku
Przetarg nieograniczony na dostawę betonowych prefabrykatów drogowych w 2011 roku
Przetarg nieograniczony na Naprawę drogi powiatowej nr 1334G w km 14+100 - 14+600 w miejscowości Jasień na dł. L=500,0 mb
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1198G na odcinku Radusz - Kołczygłowy
Wykonanie cienkich warstw z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu
Remont drogi powiatowej nr 1762G w km 11+435 - 12+240 w miejscowości Skwierawy na dł. L=805,0 mb
Ogłoszenie o aukcji (przetargu ustnym) na sprzedaż dwóch piaskarek (rozsypywarki środków chemicznych)
Ogłoszenie o aukcji (przetargu ustnym) na sprzedaż dwóch piaskarek (rozsypywarki środków chemicznych)
Naprawa drogi powiatowej nr 1334G w km 14+100 - 14+ 600 w miejscowości Jasień na dł. L=500,0 mb
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej 1198G na odcinku Radusz - Kołczygłowy
Przetarg nieograniczony na naprawę drogi powiatowej nr 1769 w km 9+060 - 9+490 na dł. L=430,0 mb
Ogłoszenie o aukcji (przetarg ustny) na sprzedaż piaskarki (rozsypywarki środków chemicznych)
Przetarg nieograniczony na naprawę drogi powiatowej nr 1769 w km 9+060 - 9+490 na dł. L=430,0 mb
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Naprawa drogi powiatowej nr 1769G w km 9+490 - 9+590 na dł. L = 100,0 mb.
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy- Dostawa kruszyw do wykonania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2011 roku
Ogłoszenie o aukcji (przetargu ustnym) na sprzedaż piaskarki (rozsypywarki środków chemicznych)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na naprawę drogi powiatowej nr 1769G w km 9+490 - 9+590 na dł. L=100,0 mb
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę kruszyw do wykonania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2011 roku
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie wg potrzeb w 2011/2012 roku
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Dostawa betonowych prefabrykatów drogowych w 2011 roku
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie wg potrzeb w 2011/2012 roku
Dostawa soli drogowej do piaskarek w sezonie zimowym 2011/2012
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę betonowych prefabrykatów drogowych w 2011r.
Przetarg niograniczony częściowy na dostawę piasku w sezonie zimowym 2011/2012
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych wraz z chodnikami na terenie miasta Bytów w sezonie zimowym 2011/2012
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gminy Miastko
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gmin Kołczygłowy i Trzebielino
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gminy Lipnica
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie Gminy Czarna Dąbrówka
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Parchowo, Studzienice z bazą w Bytowie
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gminy Tuchomie
Przetarg nieograniczony na dostawę soli drogowej do piaskarek w sezonie zimowym 2011/2012
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1724G na odcinku Zagony - Nowe Huty w km 5+330 - 5+880 na długości L = 550,0 mb.
Zawiadomienie o unieważnieniu przetaru nieograniczonego częściowego na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gminy Czrna Dąbrówka - Część Nr 1
Przetarg nieograniczony częściowy na dostawę piasku z sezonie zimowym 2011/2012
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych wraz z chodnikami na terenie miasta Bytów w sezonie zimowym 2011/2012
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gminy Miastko
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gmin Kołczygłowy i Trzebielino
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gminy Lipnica
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gminy Czarna Dąbrówka
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gminy Tuchomie
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Parchowo, Studzienice z bazą w Bytowie
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gminy Czarna Dąbrówka
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 1724G na odcinku Zagony - Nowe Huty w km 5+330-5+880 na dł. L=550,0 mb
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gminy Czarna Dąbrówka
sezon 2011-2012
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Wykonanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2011 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonywanie usług w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2011 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku wg potrzeb w 2012 roku
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywnie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku wg potrzeb w 2012 roku
Przetarg nieograniczony na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1726G z drogą dminną nr 182069G w miejscowości Tuchomko
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1711G na odcinku Miastko - Wołcza Wielka - etap II
Przetarg nieograniczony na dostawę masy mineralno - asfaltowej do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2012 roku
Przetarg nieograniczony na dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2012 roku
Wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2012 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie
Wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2012 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku
Dostawa kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2012 roku
Dostawa masy mineralno - asfaltowej do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2012 roku
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2012 roku
Wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2012 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie
Wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2012 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku
Przebudowa drogi powiatowej nr 1711G na odcinku Miastko - Wołcza Wielka - etap II
Dostawa kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2012 roku
Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1334G w miejscowości Jasień
Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1334G w miejscowości Jasień
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1766G w miejscowości Barnowiec - etap I
Naprawa dróg powiatowych nr 1769G w miejscowości Kłączno i nr 1773G w miejscowości Ugoszcz
Przetarg nieograniczony na dostawę betonowych prefabrykatów drogowych w 2012 roku
Dostawa betonowych prefabrykatów drogowych w 2012 roku
Przetarg nieograniczony na naprawę drogi powiatowej nr 1724G w miejscowości Wądół
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1766G w miejscowości Barnowiec - Etap I
Naprawa dróg powiatowych nr 1769G w miejscowości Kłączno i nr 1773G w miejscowości Ugoszcz
Przetarg nieograniczony na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1767G w miejscowości Struszewo
Naprawa drogi powiatowej nr 1724G w miejscowości Wądół
Przetarg nieograniczony na naprawę drogi powiatowej nr 1705G w miejscowości Trzebielino
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na naprawę drogi powiatowej nr 1773G w miejscowości Ugoszcz w km 0+550 - 0+900 na długości L=350 mb
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1767G w miejscowości Struszewo
Naprawa drogi powiatowej nr 1705 w miejscowości Trzebielino
Ogłoszenie o zmiarze zawarcia umowy na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1334G w miejscowości Jasień w km 14+834 - 14+959 na dł. L=125 mb
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1766G w miejscowości Barnowiec w km 0+424 - 0+477 na długości L=53 mb
Przetarg nieograniczony na wykonanie cienkich warstw z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę betonowych prefabrykatów drogowych w 2012 roku
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na naprawę drogi powiatowej nr 1705G w miejscowości Trzebielino w km 0+470 - 0+780 na długości L=310,0 mb
Przetarg nieograniczony na naprawę dróg powiatowych nr 1762G w miejscowości Parchowo i nr 1735G w miejscowości Zapceń
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1729G w miejscowości Ostrowite
Przetarg nieograniczony na wykonanie cienkich warstw z mieszanki mineralno - bitumicznej typu
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na przebudowę włączenia drogi powiatowej nr 1712G do drogi powiatowej nr 1711G w miejscowości Wołcza Wielka
Przetarg nieograniczony na naprawę dróg powiatowych nr 1762G w miejscowości Parchowo i nr 1735G w miejscowości Zapceń
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1729G w miejscowości Ostrowite
Przetarg nieograniczony na dostawę soli drogowej do piaskarek w sezonie zimowym 2012/2013
Przetarg nieograniczony częściowy na dostawę piasku w sezonie zimowym 2012/2013
Przetarg nieograniczony na dostawę soli drogowej do piaskarek w sezonie zimowym 2012/2013
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych wraz z chodnikami na terenia miasta Bytów w sezonie zimowym 2012/2013
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gminy Miastko
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gminy Lipnica
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gmin Kołczygłowy i Trzebielino
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gminy Tuchomie
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Parchowo, Studzienice, Tuchomie z bazą w Bytowie
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gminy Czarna Dąbrówka
Przetarg nieograniczony częściowy na dostawę piasku w sezonie zimowym 2012/2013
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych wraz z chodnikami na terenie miasta Bytów w sezonie zimowym 2012/2013
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gminy Miastko
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gmin Kołczygłowy i Trzebielino
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gminy Lipnica
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gminy Tuchomie
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gminy Czarna Dąbrówka
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Parchowo, Studzienice, Tuchomie z bazą w Bytowie
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 1729G w miejscowości Ostrowite - roboty uzupełniające
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2012 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku - zamówienie uzupełniające
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 1w Bytowie wg potrzeb w 2013 roku
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku wg potrzeb w 2013 roku
Przetarg nieograniczony na dostawę nowego samochodu ciężarowego do 3,5 tony - wywrotka na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie wg potrzeb w 2013 roku
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku wg potrzeb w 2013 roku
Przetarg nieograniczony na dostawę nowego samochodu ciężarowego do 3,5 tony - wywrotka na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie
Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż samochodu osobowego marki Daewoo Lanos 1,6SX i samochodu ciężarowego marki Peugeot Boxer 2,5 TDI,
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2013 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2013 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2013 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2013 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku
Przetarg nieograniczony na dostawę masy mineralno - asfaltowej do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2013 roku
Przetarg nieograniczony na dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2013 roku
Przetarg nieograniczony na dostawę kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2013 roku
Przetarg nieograniczony na dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2013 roku
Przetarg nieograniczony na dostawę kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2013 roku
Przetarg nieograniczony na dostawę masy mineralno - asfaltowej do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2013 roku
Ogłoszenie o aukcji (przetargu ustnym) na sprzedaż samochodu osobowego marki Daewoo Lanos 1,6SX i samochodu ciężarowego marki Peugeot Boxer 2,5 TDI
Przetarg nieograniczony na przebudowę chodnika wraz z poszerzeniem jezdni przy drodze powiatowej nr 1724G w miejscowości Wądół
Przetarg nieograniczony na dostawę betonowych prefabrykatów drogowych w 2013 roku
Przetarg nieograniczony na przebudowę chodnika wraz z poszerzeniem jezdni przy drodze powiatowej nr 1724G w miejscowości Wądół
Przetarg nieograniczony na dostawę betonowych prefabrykatów drogowych w 2013 roku
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych nr 1767G Borzytuchom - Tuchomie i nr 1729G Tuchomie - Lipnica
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych nr 1767G Borzytuchom - Tuchomie i 1729G Tuchomie - Lipnica
Przetarg nieograniczony na modernizację (naprawę) drogi powiatowej nr 1706G na odcinku Świerzno - Kawcze
Modernizacja (naprawa) drogi powiatowej nr 1706G na odcinku Świerzno - Kawcze
Przetarg nieograniczony na dostawę masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na zimno na drogach powiatowych w 2013 roku
Przetarg nieograniczony na zakup masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na gorąco na drogach powiatowych w 2013 roku
Przetarg nieograniczony na wykonanie cienkich warstw z mieszanki mineralno - bitumicznej nz zimno typu Slurry seal na drogach powiatowych powiatu bytowskiego
Zakup masy mineralno asfaltowej do wbudowania na gorąco na drogach powiatowych w 2013 roku
Dostawa masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na zimno na drogach powiatowych w 2013 roku
Wykonanie cienkich warstw z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1738G w miejscowości Karwno - etap I
Aukcja (przetarg ustny) na sprzedaż piaskarko - solarki
Przebudowa drogi powiatowej nr 1738G w miejscowości Karwno - etap I
Przetarg nieograniczony na przebudowę chodników w miejscowości Tuchomie
Przetarg nieograniczony częściowy na dostawę piasku w sezonie zimowym 2013/2014
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2013 roku - zamówienie uzupełniające
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2013 roku - zamówienie uzupełniające
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2013 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku - zmówienie uzupełniające
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na wykonanie cienkich warstw z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu Slurry seal na drogach powiatowych powiatu bytowskiego - zamówienie uzupełniające
Przebudowa chodników w miejscowości Tuchomie
Dostawa piasku w sezonie zimowym 2013/2014
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych wraz z chodnikami na terenie miasta Bytów w sezonie zimowym 2013/2014
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gminy Miastko
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gmin Kołczyglowy i Trzebielino
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gminy Lipnica
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w szezonie zimowym 2013/2014 na terenie gminy Tuchomie
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Parchowo, Studzienice, Tuchomie z bazą w Bytowie
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gminy Czarna Dąbrówka
Usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych wraz z chodnikami na terenie miasta Bytów w sezonie zimowym 2013/2014
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gminy Miastko
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gmin Kołczygłowy i Trzebielino
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gminy Lipnica
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gminy Tuchomie
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1703G w miejscowości Starkowo - etap I budowa kanalizacji deszczowej
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Parchowo, Studzienice, Tuchomie z bazą w Bytowie
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gminy Czarna Dąbrówka
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2013 roku - zamówienie uzupełniające
Przebudowa drogi powiatowej nr 1703G w miejscowości Starkowo - etap I budowa kanalizacji deszczowej
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowu na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2013 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku - zmówienie uzupełniające
Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę używanego samochodu ciężarowego
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup i dostawę używanego samochodu ciężarowego
Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę używanego samochodu ciężąrowego - II przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie wg potrzeb w 2014 roku
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku wg potrzeb w 2014 roku
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup i dostawę używanego samochodu ciężarowego - II przetarg nieograniczony
Sukcesywne zaopatrywanie w paliwa pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie wg potrzeb w 2014 roku
Sukcesywne zaopatrywanie w paliwa pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku wg potrzeb w 2014 roku
Ogloszenie o zamiarze zawarcia umowy na zakup i dostawę używanego samochodu ciężaroqwego
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę soli drogowej do piaskarek w sezonie zimowym 2012/2013 - zamówienie uzupełniające
Przetarg nieograniczony na dostawę masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na zimno na drogach powiatowych w 2014 roku
Przetarg nieograniczony na zakup wraz z montażem fabrycznie nowego remontera drogowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie
Zakup wraz z montażem fabrycznie nowego remontera drogowego dla Zarządu Dróg Powiatowych
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usłg sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2014 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Mistku
Dostawa masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na zimno na drogach powiatowych w 2014roku
Przetarg nieograniczony na dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2014 roku
Wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2014 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2014 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie
Przetarg nieograniczony na dostawę kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2014 roku
Wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2014 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie
Dostawa kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2014 roku
Prtzetarg nieograniczony na zakup masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na gorąco na drogach powiatowych w 2014 roku
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2014 roku
Zakup masy mineraln - asfaltowej do wbudowania na gorąco na drogach powiatowych w 2014 roku
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1703G w miejscowości Starkowo - etap II
Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Mickiewicza w Bytowie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1703G w miejscowości Starkowo - etap II
Przebudowa ulicy Mickiewicza w Bytowie
Przetarg nieograniczony na dostawę betonowych prefabrykatów drogowych w 2014 roku
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1738G w miejscowości Karwno - etap II
Dostawa betonowych prefabrykatów drogowych w 2014 roku
Przebudowa drogi powiatowej nr 1738G w miejscowości Karwno - etap II
Przetarg nieograniczony na wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu Slurry seal i powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drogach powiatowych
Wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu Slurry seal i powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drogach powiatowych
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2014 roku - zamówienie uzupełniające
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2014 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku - zmówienie uzupełniające
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gminy Lipnica
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gminy Tuchomie
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gmin Kołczyglowy i Trzebielino
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gminy Czarna Dąbrówka
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gminy Miastko
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych wraz z chodnikami na terenie miasta Bytów w sezonie zimowym 2014/2015
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Parchowo, Studzienice, Tuchomie z bazą w Bytowie
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gminy Lipnica
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gminy Tuchomie
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gmin Kołczygłowy i Trzebielino
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gminy Czarna Dąbrówka
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gminy Miastkao
Usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych wraz z chodnikami na terenie miasta Bytów w sezonie zimowym 2014/2015
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom Czarna Dąbrówka, Parchowo, Studzienice, Tuchomie z bazą w Bytowie
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2014 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie - zmówienie uzupełniające
Przetarg nieograniczony częściowy na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa pojazdów i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie wg potrzeb w 2015 roku
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa pojazdów i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie wg potrzeb w 2015 roku
Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania dróg Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2015 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2015 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku
Przetarg nieograniczony na poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie gminy Tuchomie
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2015 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2015 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej budowy połączenia drogi powiatowej nr 1796G ulica Prosta z DW nr 209 w miejscowości Bytów
Przetarg nieograniczony na dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2015 roku
Przetarg nieograniczony na dostawę masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na zimno na drogach powiatowych w 2015 roku
Przetarg nieograniczony na dostawę kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2015 roku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na poprawę bezpieczeństa komunikacyjnego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie gminy Tuchomie
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2015 roku
Przetarg nieograniczony na zakup masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na gorąco na drogach powiatowych w 2015 roku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji projektowej budowy połączenia drogi powiatowej nr 1796G ulica Prosta z DW nr 209 w miejscowości Bytów
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na zimno na drogach powiatowych w 2015 roku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2015 roku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na gorąco na drogach powiatowych w 2015 roku
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1792G - ulica Mierosławskiego w Bytowie
Przetarg nieograniczony na dostawę betonowych prefabrykatów drogowych w 2015 roku
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1792G - ulica Mierosławskiego w Bytowie
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1792G - ulica Mierosławskiego w Bytowie
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostwę betonowych prefabrykatów drogowych w 2015 roku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1792G - ulica Mierosławskiego w Bytowie
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1201G w miejscowości Grzmiąca w systemis zaprojektuj i wybuduj
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi powiatowej nr 1201G w miejscowości Grzmiąca w systemie zaprojektuj i wybuduj
Przetarg nieograniczony na modernizację drogi powiatowej nr 1712G Wołcza Wielka - Wołcza Mała
Przetarg nieograniczony na wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu Slurry seal i powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drogach powiatowych w 2015 roku
Przetarg nieograniczony na przebudowę chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1714G i 1717G w miejscowości Trzcinno
Przetarg nieograniczony na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1772G w miejscowości Ząbinowice
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację drogi powiatowej nr 1712G Wołcza Wielka - Wołcza Mała
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowu na poprawę nośności dróg powiatowych nr 1724G na odcinku Zagony - Tuchomie oraz nr 1725G na odcinku Masłowice Tuchomskie - Tuchomie
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu slurry seal i powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drogach powiatowych w 2015 roku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie przebudowy chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1714G i 1717G w miejscowości Trzcinno
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1772G w miejscowości Ząbinowice
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na drogach powiatowych nr 1730G i 1766G oraz poprawa nośności drogi powiatowej nr 1728G
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie powiatu bytowskiego
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie powiatu bytowskiego
II Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie powiatu bytowskiego
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie powiatu bytowskiego
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie powiatu bytowskiego - II przetarg nieograniczony
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie powiatu bytowskiego
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1704G Zielin - Starkowo - Cetyń na terenie gminy Trzebielino
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych nr 1752G Krosnowo - Borzytuchom i nr 1768G Struszewo - Dąbrówka na terenie gminy Borzytuchom
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1726G Tuchomie - Bytów na terenie gminy Borzytuchom
Aukcja na sprzedaż samochodu ciężarowego Lublin III nr rej. GKA 876B, rok produkcji 1999, nr inw. 741/M/2
Przetarg nieograniczony częściowy na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa pojazdów i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie wg potrzeb w 2016 roku
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1739G Kozy - Kotuszewo na terenie gminy Czarna Dąbrówka
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Przeradź na terenie gminy Miastko
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1718G Kwisno - Przęsin na terenie gminy Miastko
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1739G Kozy - Kotuszewo na terenie gminy Czarna Dąbrówka
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie za rok 2015
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1779G DK Nr 20 - Udorpie - etap I
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2016 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2016 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2016 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2016 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku
Przetarg nieograniczony na dostawę masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na zimno na drogach powiatowych w 2016 roku
Przetarg nieograniczony na zakup masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na gorąco na drogach powiatowych w 2016 roku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi powiatowej nr 1779G DK Nr 20 - Udorpie - etap I
Przetarg nieograniczony na dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RCdo wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2016 roku
Przetarg nieograniczony na dostawę kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2016 roku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na zimno na drogach powiatowych w 2016 roku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na gorąco na drogach powiatowych w 2016 roku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkoropadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2016 roku
Przetarg nieogranicziny na przebudowę dróg powiatowych nr 1708G i 1709G na odcinku Bobięcino - Kamnica - Wołcza Wielka
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2016 roku
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1792G - ulica Mierosławskiego w Bytowie - etap I
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację drogi powiatowej nr 1167G
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowe drogi powiatowej nr 1792G - ulica Mierosławskiego w Bytowie- etap I
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę dróg powiatowych nr 1708G i 1709G na odcinku Bobięcino - Kamnica - Wołcza Wielka
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1198G w miejscowości Radusz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i modernizację drogi powiatowej nr 1167G
Aukcja na sprzedaż:drewna opałowego (odziomki) w ilości 52,14 m3 i drewna użytkowego (odziomki) w ilości 75,80 m3 różnych gatunków drzew pozyskanych z wycinki drzew przydrożnych.
Przetag nieograniczony na przebudowę mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1767G na rzece Kamienica w miejscowości Tuchomie
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi powiatowej nr 1198G w miejscowości Radusz
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1201G Budowo - Krosnowo - Bytów
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1769G na odcinku Broczyna - Bożanka
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1201G Budowo - Krosnowo - Bytów
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1201G Budowo - Krosnowo - Bytów - II przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 1743G na odcinku granica powiatu bytowskiego - DK nr 20
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1201G Budowo - Krosnowo - Bytów - II przetarg nieograniczony
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi powiatowej nr 1169G na odcinku Broczyna - Bożanka
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1201G Budowo - Krosnowo - Bytów
Informacja o wyborze najkorzystniwjszej oferty na przebudowę mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1767G na rzece Kamienica w miejscowości Tuchomie
Przetarg nieograniczony na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1714G i 1717G w miejscowości Trzcinno - etap IV
Przetarg nieograniczony częściowy na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych z podziałem na części
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont drogi powiatowej nr 1743G na odcinku granica powiatu bytowskiego - DK nr 20
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1201G Budowo - Krosnowo - Bytów
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1714G i 1717G w miejscowości Trzcinno - etap IV
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych z podziałem na części
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1193G w miejscowości Mikorowo
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 1193G w miejscowości Mikorowo
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G w miejscowości Mikorowo - II przetarg nieograniczony
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi powiatowej nr 1198G w miejscowości Radusz - budowa chodnika wraz z zjazdami - zamówienia uzupełniające
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 1193G w miejscowości Mikorowo - II przetarg nieograniczony
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1731G w miejscowości Łąkie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi powiatowej nr 1792G - ulica Mierosławskiego w Bytowie - etap I - remont chodnika w km 0+525 - 0+810 na długości L= 285 mb - zamówienie uzupełniające
Przetarg nieograniczony częściowy na przebudowę chodników w ciągu dróg powiatowych nr 1732G w miejscowości Lipnica oraz nr 1777G w miejscowości Studzienice
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie powiatu bytowskiego
Aukcja na sprzedaż drewna opałowego w ilości 14,43 m3 i drewna użytkowego 20,56 m3 różnych gatunków drzew pozyskanych z wycinki drzew przydrożnych
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1731G w miejscowości Łąkie
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1731G w miejscowości Łąkie
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym częściowym na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie powiatu bytowskiego
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie powiatu bytowskiego
II Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie powiatu bytowskiego
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym częściowym na przebudowę chodników w ciągu dróg powiatowych nr 1732G w miejscowosci Lipnica oraz nr 1777G w miejscowości Studzienice
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na przebudowę chodników w ciągu dróg powiatowych nr 1732G w miejscowości Lipnica oraz nr 1777G w miejscowości Studzienice
Zestawienie złożonych ofert w II przetargu nieograniczonym na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2016./2017 na terenie powiatu bytowskiego
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie powiatu bytowskiego
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2016 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku - zmówienie uzupełniające
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2015-2016
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasach dróg powiatowych na terenie gminy Borzytuchom
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G DK nr 20 - Ciemno - Borzyszkowy - DW nr 212 - ETAP I
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G DK nr 20 - Ciemno - Borzyszkowy - DW nr 212 - ETAP I
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G DK nr 20 - Ciemno - Borzyszkowy - DW nr 212 - ETAP I
Przebudowa drogi powiatowej nr 1334G na odcinku Rokity - Mydlita
Przebudowa drogi powiatowej nr 1198G w miejscowości Radusz
Przebudowa drogi powiatowej nr 1334G na odcinku Rokity - Mydlita
Przebudowa drogi powiatowej nr 1198G w miejscowości Radusz
Przebudowa drogi powiatowej nr 1334G na odcinku Rokity - Mydlita
Przebudowa drogi powiatowej nr 1198G w miejscowości Radusz
Przebudowa drogi powiatowej nr 1200G w miejscowości Gałąźnia Wielka
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 oraz 2018/2019 na terenie powiatu bytowskiego
Przebudowa drogi powiatowej nr 1200G w miejscowości Gałąźnia Wielka
Przebudowa drogi powiatowej nr 1200G w miejscowości Gałąźnia Wielka (II przetarg nieograniczony)
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 oraz 2018/2019 na terenie powiatu bytowskiego
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 oraz 2018/2019 na terenie powiatu bytowskiego
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 oraz 2018/2019 na terenie powiatu bytowskiego (II przetarg)
Przebudowa drogi powiatowej nr 1200G w miejscowości Gałąźnia Wielka (II przetarg nieograniczony)
Przebudowa drogi powiatowej nr 1200G w miejscowości Gałąźnia Wielka (II przetarg nieograniczony)
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 oraz 2018/2019 na terenie powiatu bytowskiego CZĘŚĆ 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10
Odbudowę drogi powiatowej nr 1934G w miejscowości Sumin
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 oraz 2018/2019 na terenie powiatu bytowskiego (II przetarg)
Odbudowa drogi powiatowej nr 1934G w miejscowości Sumin
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 oraz 2018/2019 na terenie powiatu bytowskiego (II przetarg nieograniczony)
Odbudowa drogi powiatowej nr 1934G w miejscowości Sumin
Bezgotówkowy zakup paliw
Bezgotówkowy zakup paliw
Bezgotówkowy zakup paliw
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie za rok 2017
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1292831